Ngân hàng / Môi giới đầu tư

Các công ty của Các công ty Ba Lan hoạt động trong một ngành: ngân hàng / môi giới đầu tư

Danh sách sau có Các công ty Ba Lan hoạt động trong cùng ngành, ngân hàng / môi giới đầu tư. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như XTB hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như GRUPA TRINITY, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
XTBXTB
8.827 B PLN75.08 PLN+0.11%238.268 K0.8011.156.73 PLN−3.19%6.47%Tài chính
Sức mua mạnh
GPWGPW
1.989 B PLN47.40 PLN−2.07%30.206 K0.4113.363.55 PLN+0.24%5.70%Tài chính
Theo dõi
RRNCREINO
107.331 M PLN1.33 PLN+3.10%1.374 K6.67359.460.00 PLN0.00%Tài chính
BBPCBLACK PEARL
47.841 M PLN0.195 PLN+1.56%2000.040.00%Tài chính
IIDMIDMSA
25.437 M PLN0.560 PLN−0.88%3.355 K0.960.00%Tài chính
LLUDLUDUS
23.519 M PLN0.282 PLN0.00%1.128 K0.540.00%Tài chính
FFLGFALCON GAMES
0.284 PLN0.00%00.00Tài chính
NNWANWAI DOM MAKLERSKI
27.0 PLN−2.88%8841.74Tài chính
MMVRMOVGAMVR
0.317 PLN+1.60%5 K0.52Tài chính
GGTYGRUPA TRINITY
5.10 PLN+6.25%3460.49Tài chính