Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Ba Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
11.783B3.68-3.15%15.633K462
19.316B4.23-2.59%1.114M312
2.545B4.09-1.84%170.929K716
25.997B3.96-3.47%5.703K838
9.158B0.52-2.16%16.054K928
11.025B3.55-1.48%66.632K446
1.033B2.24-0.16%915815
63.133B5.08-4.34%746.012K39
481.929B4.17-2.81%270.847K11108
1.453B2.170.08%43129
21.143B4.00-0.79%19.888K433
12.811B10.08-1.03%19.374K242
2.612B2.39-1.82%105.252K220
27.269B5.61-4.38%628.596K522
15.582B4.92-2.37%49.712K833
15.937B1.70-1.61%44.048K960
80.359B0.03-4.36%974.187K523
38.215B2.570.04%404.050K4147
1.203B0.20-4.15%32.742K57
160.488B2.64-2.78%911.356K421
Tải thêm