Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Ba Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại19.019B PLN2.81%+1.87%27.426K463
Truyền thông11.947B PLN3.96%+0.68%2.145M28
Khách hàng Lâu năm552.214B PLN8.70%+0.01%248720
Hàng tiêu dùng không lâu bền151.129B PLN0.47%+0.06%819833
Dịch vụ Khách hàng27.257B PLN0.76%+0.76%261.911K830
Dịch vụ Phân phối16.582B PLN2.67%+0.99%46.558K439
Công nghệ Điện tử1.115T PLN0.94%+3.34%10822
Năng lượng Mỏ97.574B PLN9.31%+2.05%1.759M39
Tài chính1.196T PLN3.42%+0.80%244.337K1196
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.185B PLN1.92%+0.45%9.382K27
Công nghệ Sức khỏe157.976B PLN7.44%+0.24%2.517K437
Dịch vụ Công nghiệp23.816B PLN2.78%+0.91%45.848K342
Hỗn hợp3.667B PLN7.14%+1.43%41.61K218
Khoáng sản phi năng lượng35.688B PLN2.55%+4.47%645.207K520
Công nghiệp Chế biến17.388B PLN6.40%+1.12%41.097K830
Sản xuất Chế tạo555.981B PLN2.96%+0.08%677956
Bán Lẻ700.305B PLN1.58%+0.40%50.943K526
Dịch vụ Công nghệ820.265B PLN1.40%+0.12%84.315K4157
Vận chuyển344.891B PLN0.11%+0.01%33058
Công ty dịch vụ công cộng268.886B PLN6.42%+0.42%287.38K422