Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Ba Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
9.678B-1.54%9.774K465
35.401B-0.42%597.064K315
6.345B-0.18%20.345K718
39.213B-1.74%12.649K843
12.344B-0.62%15.939K927
13.304B-0.35%59.865K442
20.234B-1.35%271.213K917
114.200B0.19%1.270M410
622.368B1.50%356.532K11110
2.339B-5.13%15.334K210
28.842B-0.86%16.506K430
15.654B-0.54%42.989K337
4.841B-0.24%19.955K222
42.432B-1.10%436.170K525
21.567B-0.51%55.568K833
20.013B0.96%75.142K963
131.976B-0.40%906.065K521
38.116B-0.63%14.595K4138
1.647B1.15%40.069K58
106.123B0.26%510.885K421
Tải thêm