Quỹ Đầu tư Bất động sản (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
2.651B
Giá trị vốn hóa thị trường
191
Khối lượng
−0.75%
Thay đổi
+12.24%
Hiệu suất Tháng
+5.05%
Hiệu suất Năm
−3.28%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
OPGORCOGROUP
2.6500 PLN−0.75%−0.0200 PLN
Bán
191506 PLN2.651B PLN3.320.83 PLN14