Các công ty Ba Lan tham gia một lĩnh vực: Commercial Services

Những Các công ty Ba Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Commercial Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ABKABAK
4.40 PLN0.00%3372.2211.857M PLN6.82%
ADXADATEX
0.151 PLN−1.95%1000.00
ARIARI
0.308 PLN+2.67%4000.89
AUXAUXILIA
1.54 PLN+3.36%37.786K5.776.975M PLN0.00%
AVEADVERTIGO
0.344 PLN+4.24%12.532K8.3910.234M PLN−0.00 PLN−700.00%0.00%
BSABRAS
0.230 PLN+0.44%2.1K0.06
BSTBEST
22.2 PLN−3.48%502.30521.956M PLN0.00%
CAPCAPITEA
0.590 PLN−1.67%68.1K0.2960M PLN0.163.76 PLN0.00%
CFSCENTRUM FINANSOWE S.A.
4.62 PLN−0.43%1.912K0.9142.687M PLN14.01%
CPACAPITAL
0.765 PLN−0.65%1200.056.93M PLN−0.15 PLN+74.51%0.00%
CTSCITYSERV
4.70 PLN+1.73%2.04K4.14146.038M PLN4.970.95 PLN0.00%
DBEDBENERGY
20.8 PLN+2.46%830.1170.572M PLN0.00%
DGADGA
26.2 PLN+11.02%7.352K0.2923.914M PLN1.69%
DNSDANKS
0.670 PLN0.00%00.00
DTRDIGITREE
10.00 PLN+4.17%1031.6023.863M PLN0.00%
ECNECNOLOGY
3.98 PLN−3.40%1.824K0.0130.896M PLN0.49%
EEEEKIPA
3.61 PLN+2.27%1.625K0.67144.049M PLN18.750.19 PLN−70.90%0.00%
ETXEURO-TAX.PL
5.00 PLN+0.40%20.0024.9M PLN9.04%
FABFABRITY
36.1 PLN+1.12%1250.0581.794M PLN16.81%
FIGFIGENE CAPITAL
0.600 PLN0.00%00.00
GIGGIGROUP
1.435 PLN+1.06%8490.14233.426M PLN−0.35 PLN+59.79%0.00%
GPPGRUPRACUJ
64.7 PLN+1.09%1.175K0.284.369B PLN26.112.48 PLN−15.93%2.34%
Theo dõi
HMPHEMP & WOOD
0.586 PLN+2.45%737.606K0.2041.363M PLN0.00%
HRCGRUPA HRC
0.990 PLN+17.86%7.094K14.90
IGNINNO-GENE
2.50 PLN+3.31%50.0013.797M PLN−0.26 PLN−295.75%0.00%
IMSIMS
4.17 PLN−5.01%9.009K0.37148.795M PLN4.78%
Sức mua mạnh
INCINC
2.86 PLN+0.70%10.47K0.2542.232M PLN0.00%
INSINDOS
3.56 PLN−0.56%3910.1825.513M PLN10.61%
IVEINVESTEKO
2.44 PLN0.00%00.00
KPIKANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC
2.20 PLN−4.35%1.681K0.82
KRIKREDYTIN
18.8 PLN−2.08%940.12247.629M PLN0.00%
KRUKRUK
420.8 PLN+0.10%9.252K0.148.122B PLN8.4649.77 PLN+22.23%3.57%
Mua
LABLABOPRINT
19.1 PLN+2.14%90.1071.284M PLN6.223.07 PLN+51.10%1.60%
LCNLABOCANNA
0.502 PLN−3.09%22.915K0.07
LGTLOGINTRADE
3.70 PLN+0.54%2.103K0.44
LPSLAUREN PESO
0.0824 PLN+0.49%2.376M1.7219.083M PLN−0.02 PLN−1640.00%0.00%
LRQLARQ
2.04 PLN+2.51%7.909K0.6326.177M PLN3.210.64 PLN0.00%
LXBLEXBONO
0.235 PLN+0.43%18.059K0.16
MBFMBF GROUP
4.40 PLN−1.35%8400.02
MMCMM CONFERENCES
12.2 PLN0.00%950.21
MO2MOLIERA2
0.1000 PLN+1.01%5.232K25.4642.304M PLN−0.04 PLN−12.61%0.00%
MRDMEDARD
0.316 PLN0.00%00.00
NTCNTCAPITAL
0.644 PLN0.00%00.008.72M PLN0.00%
OEXOEX
51.0 PLN+1.59%4810.25306.957M PLN7.97%
ONE1SOLUTION
0.1704 PLN−4.70%827.863K0.38
PGMPMPG
3.58 PLN−3.24%6.488K3.8735.453M PLN6.190.58 PLN+130.28%0.00%
PITPOLARIS IT GROUP
0.798 PLN0.00%4800.1346.38M PLN−0.03 PLN−233.05%0.00%
PIXPIXELCROW
0.127 PLN0.00%1K0.23
PLMPOLMAN
0.724 PLN+0.56%3.174K0.0223.76M PLN0.00%
PRIPRAGMAINK
4.42 PLN0.00%250.0516.266M PLN0.00%
RRHROOFRENOV
0.240 PLN0.00%00.0041.727M PLN−0.01 PLN−109.94%0.00%
SESSESCOM
64.0 PLN−4.48%3300.57137.295M PLN6.559.77 PLN0.00%
TMETERMOEXPERT
21.0 PLN+5.00%1055.87
TNTTNTPROENR
3.46 PLN−0.86%1000.0257.2M PLN−0.12 PLN+70.27%0.00%
TRXTREX
2.77 PLN0.00%100.0025.969M PLN−0.02 PLN+29.49%0.00%
TXNTAX-NET
4.50 PLN−0.44%4600.16
VEEVEE
28.4 PLN+4.80%1.615K0.2645.054M PLN−0.89 PLN+75.42%0.00%
VERMPL VERBUM
7.20 PLN+9.09%20.06
VINVINDEXUS
11.90 PLN−0.83%1.229K0.10139.752M PLN4.002.98 PLN+12.82%2.25%
WASWASKO
1.705 PLN+1.19%7.798K0.24153.651M PLN−0.14 PLN−185.03%4.15%
WPLWIRTUALNA
120.0 PLN+1.35%1.812K0.133.471B PLN23.675.07 PLN−25.75%2.11%
Mua
XBSXBSPROLOG
115 PLN0.00%80.25