Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

18
Cổ phiếu
6.256B
Giá trị vốn hóa thị trường
33.331K
Khối lượng
+0.59%
Thay đổi
−3.50%
Hiệu suất Tháng
+14.20%
Hiệu suất Năm
+5.28%
Hiệu suất YTD
          
11B 11BIT
421.40-0.85%-3.60Bán2.553K1.005B39.2710.91
AMC AMICA
150.400.27%0.40Bán1.809K1.136B6.8221.993198.00
ASA APIS
0.126.19%0.01Mua609.483K
CFI CFI
0.252.07%0.01Bán16.102K662.961M-0.02254.00
CIG CIGAMES
1.46-0.14%-0.00Bán237.601K267.463M16.880.09100.00
DBC DEBICA
79.00-0.25%-0.20Bán1.084K1.093B
EDI EDINVEST
3.920.00%0.00Bán20.981K
F51 THE FARM 51 GROUP
57.90-0.52%-0.30Bán3.582K373.846M-0.74110.00
ITB INTERBUD
1.258.70%0.10Bán3798.068M29.790.04
ITM ITMTRADE
0.39-0.77%-0.00Bán9.540K2.343M-15.43
LBW LUBAWA
1.12-0.36%-0.00Bán447.740K168.603M0.14
LTX LENTEX
9.781.88%0.18Bán3.169K445.588M
MOE MODE
2.00-4.31%-0.09Bán9.013K12.359M14.680.14
PYL PYLON
0.15-2.05%-0.00Bán69.224K
RHD REINHOLD
0.220.00%0.00Mua032.150M
TOA TOYA
8.690.12%0.01Bán72.031K651.367M1.02
UNI UNIBEP
12.356.93%0.80Bán8.767K364.641M1.37
WHH WERTH-HOLZ S.A.
0.380.00%0.00Bán032.370M20.320.02144.00
Tải thêm