Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

20
Cổ phiếu
551.231B
Giá trị vốn hóa thị trường
197
Khối lượng
+4.34%
Thay đổi
+3.37%
Hiệu suất Tháng
−1.67%
Hiệu suất Năm
+0.09%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ATATAL
56.0 PLN−0.71%5.271K0.642.437B PLN7.057.94 PLN−21.93%8.87%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
AMCAMICA
74.7 PLN+2.33%4.842K1.69556.854M PLN4.79%Khách hàng Lâu năm
Mua
ASAAPIS
0.0250 PLN−4.58%171.333K1.28Khách hàng Lâu năm
BMWBMW
410.05 PLN+0.00%00.00263.859B PLN5.1280.15 PLN−39.55%8.84%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
DBCDEBICA
69.8 PLN−0.57%5980.75968.953M PLN5.63%Khách hàng Lâu năm
EDIEDINVEST
7.40 PLN+7.25%22.438K1.31Khách hàng Lâu năm
F51THE FARM 51 GROUP
19.00 PLN+7.71%10.621K1.97113.31M PLN−0.01 PLN−101.20%0.00%Khách hàng Lâu năm
FSGFASING
13.20 PLN−1.49%2.66K0.8641.637M PLN2.24%Khách hàng Lâu năm
GARGARIN
0.790 PLN0.00%200.41Khách hàng Lâu năm
ITBINTERBUD
1.94 PLN+1.57%11.734K0.4213.401M PLN0.692.80 PLN+369.60%0.00%Khách hàng Lâu năm
JRCJRCGROUP
0.1000 PLN+4.17%46.32K2.31Khách hàng Lâu năm
LBWLUBAWA
2.072 PLN−1.33%369.187K1.85315.567M PLN0.00%Khách hàng Lâu năm
LKDLOKUM
23.6 PLN0.00%2340.67424.8M PLN7.16%Khách hàng Lâu năm
Bán
MBGMERCEDES
281.25 PLN+8.51%21.67278.55B PLN4.2865.73 PLN−37.60%8.65%Khách hàng Lâu năm
Mua
MVPMARVIPOL
7.18 PLN+0.28%2.198K0.15298.234M PLN0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
OLYOLYMP
0.538 PLN−1.82%2.881K0.19Khách hàng Lâu năm
ORLORZEL
2.86 PLN0.00%00.0030.358M PLN11.430.25 PLN+19.30%0.00%Khách hàng Lâu năm
SYGSYGNIS
0.948 PLN−2.47%12.117K1.2624.536M PLN−0.43 PLN−428.92%0.00%Khách hàng Lâu năm
TOATOYA
7.94 PLN+5.03%73.369K2.21567.319M PLN8.320.95 PLN+4.07%0.00%Khách hàng Lâu năm
UNIUNIBEP
9.00 PLN+0.45%22.291K2.00282.873M PLN−1.54 PLN−232.29%2.46%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh