Dịch vụ Khách hàng

Các công ty Ba Lan tham gia một lĩnh vực: dịch vụ khách hàng

Những Các công ty Ba Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ khách hàng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như CYFRPLSAT, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SAKANA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
CPSCYFRPLSAT
8.352 B PLN13.060 PLN+0.31%844.373 K0.3625.830.51 PLN−68.63%0.00%
Theo dõi
BFTBENEFIT
8.047 B PLN2720 PLN−1.27%1.827 K0.4816.67163.14 PLN+162.43%1.51%
Mua
EATAMREST
5.752 B PLN26.25 PLN−1.87%25.622 K0.3034.250.77 PLN+866.46%0.00%
Mua
RRBWRAINBOW
1.633 B PLN112.2 PLN−4.27%71.33 K1.099.4511.88 PLN+740.64%2.93%
Sức mua mạnh
CFICFI
605.192 M PLN0.220 PLN−1.79%53.5 K2.9110.050.02 PLN0.00%
TMRTATRY
572.221 M PLN110 PLN0.00%190.40−0.33 PLN+98.95%0.00%
AAGOAGORA
526.363 M PLN11.30 PLN0.00%11.243 K0.610.00%
AATGATMGRUPA
349.845 M PLN4.15 PLN−0.48%14.14 K0.736.27%
Sức mua mạnh
KKPLKINOPOL
292.366 M PLN14.75 PLN−1.34%3.099 K0.112.37%
DDIGDIGITANET
248.275 M PLN59.6 PLN+6.05%17.356 K2.2910.665.59 PLN+171.20%1.22%
GGMEGREMI MEDIA
123.516 M PLN69.0 PLN0.00%00.0022.943.01 PLN+20.77%2.43%
KKMPKOMPAP
121.33 M PLN27.0 PLN0.00%00.0036.820.73 PLN−30.93%3.70%
SSDGSUNDRAGON
108.819 M PLN0.3390 PLN−2.02%102.712 K1.9977.050.00 PLN0.00%
NTUNOVATURAS
90.583 M PLN14.50 PLN0.00%00.007.062.05 PLN0.00%
PPLIPLATIGE IMAGE
71.509 M PLN19.95 PLN−0.25%2600.305.76%
PPTWPTWP
54.271 M PLN57.5 PLN+2.68%10.019.84%
DDGNDGNET
49.998 M PLN8.90 PLN−10.10%5.657 K0.660.00%
MMZAMUZA
40.864 M PLN12.50 PLN−6.02%5.946 K1.983.253.85 PLN+307.19%8.00%
EEFKEFEKT
37.216 M PLN7.45 PLN0.00%00.000.937.99 PLN0.00%
MMEXMEXPOLSKA
35.568 M PLN4.64 PLN−0.43%4.783 K0.819.310.50 PLN−24.58%3.02%
SSFSSFINKS
28.38 M PLN0.748 PLN+3.03%135.228 K2.94−0.01 PLN−101.37%0.00%
RRCWRUCH CHORZOW
27.277 M PLN0.400 PLN0.00%00.00−0.04 PLN−55.43%0.00%
SSKNSAKANA
13.43 M PLN0.556 PLN+13.73%18.1 K6.8349.550.01 PLN−48.15%3.60%
NNXBNEXTBIKE
11.977 M PLN7.00 PLN0.00%00.00−12.21 PLN−2372.48%0.00%
AASRASTRO
8.379 M PLN0.132 PLN−7.04%3.2 K1.20−0.06 PLN+59.20%0.00%
BBLFBELEAF
7.35 M PLN5.25 PLN+1.94%2529.66−0.13 PLN−487.35%0.00%
MMRHMR HAMBURGER
6.592 M PLN0.515 PLN0.00%00.00−0.03 PLN+90.14%0.00%
MMXPMAXIPIZZA
6.413 M PLN0.550 PLN0.00%00.000.00%
GGKSGKS KATOWICE
0.180 PLN0.00%00.00
RRCMREDCARPET
50.0 PLN+2.04%1112.77