Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

42
Cổ phiếu
13.172B
Giá trị vốn hóa thị trường
95.951K
Khối lượng
−0.13%
Thay đổi
−2.76%
Hiệu suất Tháng
+108.25%
Hiệu suất Năm
+63.73%
Hiệu suất YTD
          
ABE ABPL
56.602.91%1.60Bán3.007K887.876M7.787.071233.00
ACG Acautogaz
34.20-1.44%-0.50Bán968349.557M
ACT ACTION
14.85-1.98%-0.30Mua55.465K303.561M1.3011.65
APL AMPLI
0.770.00%0.00Bán02.511M-0.21
APR AUTOPARTN
13.300.00%0.00Bán94.577K1.737B
ASB ASBIS
25.50-0.97%-0.25Mua292.587K1.429B6.094.23
BAH BAHOLDING
0.713.93%0.03Bán237.209K28.546M
BIP BIO PLANET
31.20-2.50%-0.80Mua51989.600M15.952.01
BOW BOWIM
9.80-2.00%-0.20Bán100.544K171.625M1.407.15
BRA BRASTER
0.893.72%0.03Mua31.556K21.752M-0.6717.00
BRG BERLING
5.200.00%0.00Mua090.289M8.170.6481.00
CCS CCS
1.900.00%0.00Sức mua mạnh1.570K30.193M6.270.30
DCR DECORA
38.80-3.96%-1.60Bán10.534K426.101M5.757.02544.00
DEL DELKO
16.18-0.49%-0.08Sức bán mạnh5.228K97.235M5.532.94
DKR DEKTRA S.A.
11.600.00%0.00Bán0
DPL DROZAPOL
7.352.80%0.20Sức mua mạnh18.792K43.748M5.611.28232.00
EFK EFEKT
7.046.67%0.44Mua68865.940M0.3347.00
EUR EUROCASH
11.15-1.59%-0.18Sức bán mạnh366.339K1.577B-0.6221312.00
GOL GOLAB
0.400.00%0.00Mua04.258M-0.02
GRN GRODNO
15.902.98%0.46Mua32.130K237.496M1.06
GTS GEOTRANS
12.06-1.47%-0.18Bán5.451K60.529M10.221.20
HOR HORTICO
4.900.00%0.00Bán2.366K57.541M5.380.91182.00
INT INTERNITY
4.68-0.43%-0.02Bán59037.009M8.610.55
KCH KRAKCHEM
0.750.00%0.00Mua06.750M
KMP KOMPAP
19.40-3.00%-0.60Bán30089.874M13.541.48
MSM MASSMEDICA
5.650.00%0.00Bán362
NEU NEUCA
900.00-0.33%-3.00Bán6423.978B27.9333.63
NVV NOVAVIS
4.581.89%0.09Bán6.513K37.814M80.610.06
ORL ORZEL
2.70-6.90%-0.20Bán1.367K30.782M16.810.17
OZE OZECAPITAL
1.88-0.53%-0.01Sức bán mạnh30.112K61.236M1.581.20103.00
PFG PREFAGRP
102.00-20.31%-26.00Mua826
PRS PRYMUS
7.000.00%0.00Bán066.500M12.650.55
PTH PRIMETECH
1.23-1.60%-0.02Sức bán mạnh4219.512M
PTN POLTRONIC
1.59-0.62%-0.01Mua4.706K11.453M7.790.2114.00
ROV ROVITA
0.300.00%0.00Bán100
SIN SOLARINOV
0.15-0.40%-0.00Bán124.046K36.198M
STF STALPROFI
10.30-0.96%-0.10Sức bán mạnh34.978K182.000M
STI STILO
13.281.37%0.18Bán1022.486M
SWT SWALLET
21.80-4.13%-0.94Bán2.177K
TGS TRUEGS
1.608.47%0.12Mua52.387K10.923M-0.08
TIM TIM
40.104.02%1.55Sức mua mạnh33.824K855.779M
VDS VIDIS
6.005.26%0.30Sức mua mạnh213.801M1.39
Tải thêm