Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

39
Cổ phiếu
16.887B
Giá trị vốn hóa thị trường
35.107K
Khối lượng
+0.58%
Thay đổi
+8.46%
Hiệu suất Tháng
+55.78%
Hiệu suất Năm
+55.00%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABEABPL
62.0 PLN−0.32%1.139K0.121.004B PLN6.0610.23 PLN+9.27%2.01%Dịch vụ Phân phối
ACTACTION
19.14 PLN+0.21%7.804K0.36357.877M PLN0.00%Dịch vụ Phân phối
APLAMPLI
0.880 PLN−7.37%2930.873.118M PLN9.760.09 PLN−97.60%0.00%Dịch vụ Phân phối
APRAUTOPARTN
28.00 PLN+3.13%96.028K1.813.546B PLN16.361.71 PLN+12.83%0.55%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ASBASBIS
28.34 PLN+1.21%77.461K1.281.554B PLN4.486.32 PLN+7.81%6.49%Dịch vụ Phân phối
ATPATLANTAPL
13.0 PLN−2.99%1.763K0.1981.632M PLN2.84%Dịch vụ Phân phối
BEEBEEIN
18.10 PLN+13.48%3.895K4.05Dịch vụ Phân phối
BOWBOWIM
6.80 PLN−0.29%3.479K0.23116.376M PLN17.60%Dịch vụ Phân phối
CCSCCS
1.68 PLN−1.18%35.246K15.3527.015M PLN−0.15 PLN−135.91%14.12%Dịch vụ Phân phối
COSCOSMA
0.482 PLN+0.42%1000.0152.483M PLN−0.06 PLN+28.15%0.00%Dịch vụ Phân phối
DELDELKO
10.90 PLN0.00%21.631K1.36130.364M PLN3.67%Dịch vụ Phân phối
DKRDEKTRA S.A.
9.70 PLN+1.04%2.03K2.10Dịch vụ Phân phối
DPLDROZAPOL
3.47 PLN−0.57%7800.3721.354M PLN−1.81 PLN−200.75%42.98%Dịch vụ Phân phối
EGHEKOPOL GORNOASLOSKI HOLDING
6.18 PLN−1.59%2.97K1.0015.785M PLN3.50%Dịch vụ Phân phối
ETLEUROTEL
36.8 PLN−1.60%5.371K0.92140.185M PLN29.28%Dịch vụ Phân phối
EUREUROCASH
17.65 PLN+2.62%109.925K0.742.394B PLN27.210.65 PLN+410.39%2.09%Dịch vụ Phân phối
Mua
FKDFABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
0.0575 PLN+13.86%16.5K0.77Dịch vụ Phân phối
GOBGOBARTO
29.3 PLN−2.01%4160.21831.227M PLN7.623.85 PLN0.00%Dịch vụ Phân phối
GOLGOLAB
0.220 PLN0.00%02.365M PLN−0.02 PLN+12.36%0.00%Dịch vụ Phân phối
GREMVA GREEN ENERGY
0.450 PLN0.00%0Dịch vụ Phân phối
GRNGRODNO
11.60 PLN0.00%11.188K0.78178.43M PLN7.24%Dịch vụ Phân phối
HORHORTICO
4.62 PLN+0.87%1.936K0.7259.162M PLN5.180.89 PLN−38.28%7.64%Dịch vụ Phân phối
HPGHONEYPAY
9.00 PLN−4.26%432Dịch vụ Phân phối
INTINTERNITY
5.20 PLN+4.00%130.0239.372M PLN6.40%Dịch vụ Phân phối
KCHKRAKCHEM
0.400 PLN0.00%2.251K0.043.6M PLN0.00%Dịch vụ Phân phối
MRCMERCATOR
40.96 PLN−0.10%2.749K0.34400.588M PLN−23.80 PLN−1284.78%6.10%Dịch vụ Phân phối
MSMMASSMEDICA
2.58 PLN−6.52%2.277K2.92Dịch vụ Phân phối
NEUNEUCA
832 PLN−1.54%1.44K0.893.697B PLN29.3328.36 PLN−11.86%1.54%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
PRSPRYMUS
5.95 PLN−2.46%4590.5357.95M PLN6.560.91 PLN+49.90%3.61%Dịch vụ Phân phối
PTHPRIMETECH
0.835 PLN−0.60%1.431K0.2913.112M PLN0.00%Dịch vụ Phân phối
RDNREDAN
0.348 PLN0.00%27.385K0.7812.427M PLN0.00%Dịch vụ Phân phối
SINSOLARINOV
0.0560 PLN−6.67%107.288K1.6514.326M PLN−0.01 PLN+85.54%0.00%Dịch vụ Phân phối
STFSTALPROFI
8.49 PLN+1.07%2.396K0.21147M PLN8.81%Dịch vụ Phân phối
SWTSWALLET
7.28 PLN0.00%7400.20Dịch vụ Phân phối
TARTARCZYNSKI
46.6 PLN−4.90%200.08556M PLN4.49%Dịch vụ Phân phối
TGSTRUEGS
0.490 PLN+2.08%140.009.123M PLN−0.18 PLN−65.07%0.00%Dịch vụ Phân phối
TIMTIM
47.10 PLN−1.26%10.182K2.141.059B PLN5.35%Dịch vụ Phân phối
ULMULMA
66.5 PLN0.00%20.01349.5M PLN5.73%Dịch vụ Phân phối
VDSVIDIS
5.15 PLN0.00%00.0012.47M PLN0.00%Dịch vụ Phân phối