Công nghệ Điện tử (Khu vực)

22
Cổ phiếu
1089.510B
Giá trị vốn hóa thị trường
10
Khối lượng
+3.34%
Thay đổi
+7.40%
Hiệu suất Tháng
+4.41%
Hiệu suất Năm
+4.40%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
APNAPLISENS
22.6 PLN0.00%8740.54247.437M PLN3.54%Công nghệ Điện tử
APTAPATOR
15.15 PLN0.00%8.383K0.54438.795M PLN13.111.16 PLN1.98%Công nghệ Điện tử
Mua
ASMLASML
2743.5 PLN+3.35%11.087T PLN30.7189.34 PLN+31.76%0.96%Công nghệ Điện tử
Mua
BPNBLACK POINT
1.040 PLN+4.00%100.0112M PLN19.290.05 PLN−41.35%75.00%Công nghệ Điện tử
CRICREOTECH
220 PLN−6.38%8920.81Công nghệ Điện tử
ELZELZAB
2.02 PLN+1.51%3.752K0.5131.305M PLN0.00%Công nghệ Điện tử
MLSMLSYSTEM
54.4 PLN0.00%1.609K0.48401.531M PLN0.00%Công nghệ Điện tử
MXCMAXCOM
9.38 PLN+0.86%6.3K5.8125.11M PLN10.75%Công nghệ Điện tử
NTTNTTSYSTEM
5.30 PLN+0.38%1.213K0.0971.541M PLN1.33%Công nghệ Điện tử
PTNPOLTRONIC
0.900 PLN0.00%00.006.442M PLN40.720.02 PLN−87.88%10.00%Công nghệ Điện tử
RLPRELPOL
6.96 PLN−0.29%9.067K0.4567.072M PLN0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
S4ES4E
32.0 PLN0.00%2250.7455.589M PLN8.033.98 PLN−17.45%0.00%Công nghệ Điện tử
SCWSCANWAY
38.990 PLN+2.62%8610.27Công nghệ Điện tử
SDSSDSOPTIC
33.3 PLN+4.06%7.879K6.02188.082M PLN−1.37 PLN0.00%Công nghệ Điện tử
SEVSEVENET
2.58 PLN+0.78%7740.27Công nghệ Điện tử
SLTSAULETECH
2.80 PLN0.00%7.204K0.70232.027M PLN0.00%Công nghệ Điện tử
SONSONEL
11.75 PLN+0.43%4450.34163.8M PLN12.570.93 PLN−16.28%5.13%Công nghệ Điện tử
VGOVIGOPHOTN
475 PLN−2.66%1060.10355.752M PLN0.00%Công nghệ Điện tử
VKTVAKOMTEK
0.880 PLN0.00%014.08M PLN−0.02 PLN−129.03%0.00%Công nghệ Điện tử
VLTVOOLT
1.325 PLN+3.52%1.198K0.1210.78M PLN−0.16 PLN+93.90%0.00%Công nghệ Điện tử
XTPXTPL
161.0 PLN−1.53%1.992K0.73362.929M PLN−1.25 PLN−9.74%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
YANNEPTIS
115 PLN0.00%00.00115M PLN28.244.07 PLN+73.17%4.00%Công nghệ Điện tử