Năng lượng Mỏ (Khu vực)

9
Cổ phiếu
97.509B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.127M
Khối lượng
−0.97%
Thay đổi
−9.04%
Hiệu suất Tháng
−10.74%
Hiệu suất Năm
−6.33%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CCECCENERGY
0.350 PLN+8.70%2830.0811.038M PLN0.00%Năng lượng Mỏ
CLECOALENERG
1.230 PLN−2.07%18.008K0.8356.534M PLN0.00%Năng lượng Mỏ
GRXGREENX
2.220 PLN+0.45%387.425K0.53582.775M PLN−0.04 PLN−233.13%0.00%Năng lượng Mỏ
JSWJSW
41.00 PLN−1.73%408.504K0.464.898B PLN2.3217.66 PLN−71.73%0.00%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
LWBBOGDANKA
33.98 PLN−0.47%39.484K0.621.161B PLN9.473.59 PLN−4.50%7.56%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
MOLMOL
31.64 PLN−0.50%80.586K0.5820.297B PLN5.46%Năng lượng Mỏ
Mua
PKNPKNORLEN
59.95 PLN−1.07%1.507M0.4770.353B PLN2.0828.80 PLN−32.39%9.08%Năng lượng Mỏ
Mua
PWXPOLWAX
2.000 PLN−1.48%5.911K0.1062.727M PLN9.85%Năng lượng Mỏ
SENSERINUS
2.540 PLN−1.55%14.374K1.0116.418M PLN−0.25 PLN−164.75%0.00%Năng lượng Mỏ