Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

42
Cổ phiếu
14.928B
Giá trị vốn hóa thị trường
38.958K
Khối lượng
+1.42%
Thay đổi
+14.42%
Hiệu suất Tháng
+3.23%
Hiệu suất Năm
+4.55%
Hiệu suất YTD
           
AQA AQUAPOZ
9.800.82%0.08Mua2692636.208.335M0.70
ATR ATREM
3.70-1.07%-0.04Mua3.590K13283.0034.520M3.581.04
BDX BUDIMEX
281.500.72%2.00Sức mua mạnh10.382K2922533.007.136B14.0519.896939.00
BER BIOERG
0.14-2.16%-0.00Bán Mạnh5.000K680.0014.134M-0.000.00
BTX FORBUILD
4.80-4.00%-0.20Bán Mạnh8504080.0067.000M
CNT CNT
14.60-2.99%-0.45Bán4.744K69262.40111.370M4.583.2824.00
CPR COMPREMUM
2.68-0.37%-0.01Mua54.425K145859.00120.611M6.230.43
DEK DEKPOL
27.406.61%1.70Sức mua mạnh80722111.80214.918M2.4310.60833.00
ECT ECO5TECH
2.13-0.23%-0.01Bán1.752K3740.52
ELM ELEKTROMONT
1.50-10.71%-0.18Bán37.963K56944.5010.920M-0.5370.00
ELT ELEKTROTI
7.382.79%0.20Mua24.942K184071.9671.678M26.770.27475.00
ENP ENAP
1.83-6.63%-0.13Bán Mạnh55100.6538.566M19.230.10
EPR EKOPARK
13.00-2.26%-0.30Mua5967748.00
ERB ERBUD
34.152.25%0.75Mua1.017K34730.55398.679M20.361.64
GKI IMMOBILE
2.00-4.31%-0.09Bán17.605K35210.00156.643M8.200.25
GTS GEOTRANS
14.402.86%0.40Sức mua mạnh25.370K365328.0069.233M8.851.5814.00
INK INSTALKRK
29.401.03%0.30Bán22646.80212.008M
INL INTROL
4.602.22%0.10Mua22.833K105031.80115.668M3.961.141605.00
JWW JWWINVEST
1.680.00%0.00Bán00.0018.480M
MBR MOBRUK
281.00-1.40%-4.00Bán3.412K958772.001.001B9.5529.84
MRB MIRBUD
4.352.11%0.09Sức mua mạnh263.648K1146868.80390.830M1.28990.00
MSP MOSTALPLC
17.70-0.84%-0.15Bán5459646.5035.700M
MSW MOSTALWAR
5.342.30%0.12Mua2.940K15699.60104.400M7.330.71
MSZ MOSTALZAB
1.930.62%0.01Mua55.565K107462.71143.314M7.400.261670.00
NVA PANOVA
11.600.87%0.10Mua2.028K23524.80114.654M8.551.35
OND ONDE
10.401.96%0.20Mua81.106K843502.40561.306M17.550.58594.00
PBB PREFABET
1.690.00%0.00Mua00.001.482M-0.646.00
PBG PBG
0.020.00%0.00Bán00.0015.223M-0.32
PBX PEKABEX
15.358.87%1.25Sức mua mạnh35.328K542284.80350.054M6.082.32
PJP PJPMAKRUM
12.600.00%0.00Mua4.114K51836.4075.382M4.033.13
PRM PROCHEM
33.60-0.59%-0.20Bán1033460.8059.995M28.101.20379.00
PXM POLIMEXMS
4.645.94%0.26Sức mua mạnh1.038M4814658.881.051B8.570.58
RES RESBUD
0.52-2.99%-0.02Bán3.784K1967.68169.105M
RFK RAFAKO
1.52-1.81%-0.03Bán339.805K517183.21249.365M4.600.34
RMK REMAK
11.60-3.33%-0.40Bán1.073K12446.8036.000M584.00
SHG STARHEDGE
0.360.00%0.00Mua00.0039.109M12.420.03103.00
STX STALEXP
2.681.52%0.04Mua111.608K299109.44652.772M7.220.37325.00
TOR TORPOL
17.826.71%1.12Sức mua mạnh146.113K2603733.66383.599M2.616.40
TOS TAMEX OBIEKTY SPORTOWE
1.801.12%0.02Bán1.759K3166.2034.621M22.590.0838.00
TRK TRAKCJA
1.601.27%0.02Bán265.831K424797.94530.920M-2.732172.00
TSG TESGAS
3.581.13%0.04Bán3.602K12895.1640.179M6.600.54
ZUE ZUE
3.960.25%0.01Sức mua mạnh5.342K21154.3289.923M0.82
Tải thêm