Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

20
Cổ phiếu
135.501B
Giá trị vốn hóa thị trường
257.414K
Khối lượng
+2.39%
Thay đổi
+16.81%
Hiệu suất Tháng
+16.54%
Hiệu suất Năm
+19.91%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AQTAQT WATER
3.06 PLN−1.29%−0.04 PLN
Mua
3.811K11.662K
AQUAQUABB
13.4 PLN0.00%0.0 PLN
Theo dõi
9121174.026M PLN21.690.62 PLN387
BDZBEDZIN
5.00 PLN−3.85%−0.20 PLN
Bán Mạnh
1516.376M PLN−63.83 PLN
CEZCEZ
192.3 PLN0.00%0.0 PLN
Mua
34566.344K101.978B PLN9.3020.47 PLN
CLCCOLUMBUS ENERGY
7.45 PLN0.54%0.04 PLN
Bán
2.306K17.18K509.613M PLN−1.59 PLN835
EBXEKOBOX S.A.
0.451 PLN−4.04%−0.019 PLN
Bán Mạnh
5.673K2.559K
ENAENEA
6.430 PLN1.26%0.080 PLN
Mua
178.33K1.147M3.364B PLN2.65 PLN17.27K
ENGENERGA
7.08 PLN0.00%0.00 PLN
Bán
14.929K105.697K2.932B PLN3.97 PLN
ESTESTAR
1.3300 PLN0.00%0.0000 PLN
Bán
0022.233M PLN−0.99 PLN
FMGFMG
25.2 PLN−3.08%−0.8 PLN
Bán
153784.947M PLN
GNGG-ENERGY
0.360 PLN−1.37%−0.005 PLN
Mua
1.416K51034.864M PLN−0.00 PLN
KGNKOGENERA
26.5 PLN0.00%0.0 PLN
Mua
70218.603K394.85M PLN6.144.32 PLN
PENPHOTON
13.000 PLN−0.70%−0.092 PLN
Bán
3.963K51.519K763.989M PLN26.300.49 PLN144
PEPPEP
84.6 PLN0.00%0.0 PLN
Bán
1.125K95.175K5.651B PLN31.362.70 PLN200
PGEPGE
6.902 PLN0.44%0.030 PLN
Bán
409.643K2.827M15.419B PLN2.982.31 PLN38.001K
T2PTERMO2POWER
0.1940 PLN−3.00%−0.0060 PLN
Bán Mạnh
348.758K67.659K6.562M PLN3
TPETAURONPE
2.205 PLN−0.05%−0.001 PLN
Bán
1.056M2.328M3.866B PLN14.010.16 PLN25.324K
UNTUNIMOT
110.2 PLN0.55%0.6 PLN
Sức mua mạnh
34.319K3.782M898.481M PLN3.9727.58 PLN
WODWODKAN
7.35 PLN0.00%0.00 PLN
Theo dõi
0037.622M PLN28.500.26 PLN165
ZEPZEPAK
27.60 PLN1.47%0.40 PLN
Mua
21.217K585.589K1.382B PLN−2.78 PLN