Các công ty Ba Lan tham gia một lĩnh vực: Utilities

Những Các công ty Ba Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Utilities. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AQTAQT WATER
1.700 PLN0.00%1200.06
AQUAQUABB
14.1 PLN0.00%10.03183.117M PLN0.00%
BDZBEDZIN
32.2 PLN−2.42%5.726K0.94103.924M PLN−64.97 PLN−1.78%0.00%
CEZCEZ
145.1 PLN+0.07%5840.3876.922B PLN7.0620.55 PLN+0.41%17.16%
Bán
CLCCOLUMBUS
6.00 PLN+9.89%455.711K6.13375.504M PLN−1.28 PLN+19.43%0.00%
EBXEKOBOX S.A.
0.670 PLN−1.47%33.575K0.08
EHGEUROHOLD
2.96 PLN0.00%00.00712.709M PLN0.00%
ENAENEA
9.850 PLN+0.41%308.816K0.705.197B PLN−0.46 PLN−117.35%0.00%
Sức mua mạnh
ENGENERGA
12.30 PLN+6.96%126.298K1.474.762B PLN6.571.87 PLN−19.83%0.00%
FMGFMG
47.4 PLN−5.20%6003.679.815M PLN0.8853.83 PLN0.00%
GNGG-ENERGY
0.352 PLN0.00%5.798K0.2934.09M PLN51.010.01 PLN0.00%
KGNKOGENERA
69.0 PLN+1.47%14.813K1.111.013B PLN3.5019.73 PLN+357.08%0.47%
PENPHOTON
8.40 PLN+0.12%3.468K0.16475.222M PLN−1.07 PLN−528.10%0.00%
Sức mua mạnh
PEPPEP
75.0 PLN+0.27%3.789K1.015.776B PLN19.373.87 PLN+44.81%0.00%
Mua
PGEPGE
7.900 PLN−0.88%1.447M0.6217.882B PLN7.341.08 PLN−53.39%0.00%
Mua
RWERWE
139.65 PLN0.00%71.6799.429B PLN5.0027.92 PLN+25756.85%2.91%
Sức mua mạnh
T2PTERMO2POWER
0.1760 PLN−4.61%54.564K0.246.053M PLN0.00%
TPETAURONPE
3.550 PLN−1.39%1.801M0.816.309B PLN3.600.99 PLN+526.41%0.00%
Sức mua mạnh
UNTUNIMOT
135.8 PLN−0.15%4.49K0.701.115B PLN4.2032.30 PLN+17.09%10.07%
Sức mua mạnh
WODWODKAN
6.55 PLN0.00%00.0033.527M PLN0.00%
ZEPZEPAK
20.00 PLN−0.84%9.565K0.801.024B PLN−2.04 PLN+43.59%0.00%
Sức mua mạnh