Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

21
Cổ phiếu
113.018B
Giá trị vốn hóa thị trường
320.857K
Khối lượng
−0.76%
Thay đổi
−1.88%
Hiệu suất Tháng
+47.72%
Hiệu suất Năm
−1.62%
Hiệu suất YTD
           
AQA AQUAPOZ
14.500.00%0.00Mua114.5012.434M18.150.80
AQT AQT WATER
2.64-7.04%-0.20Bán Mạnh179472.56
AQU AQUABB
18.300.55%0.10Bán118.30236.363M0.54
BDZ BEDZIN
6.953.73%0.25Mua103715.8521.100M-29.31155.00
CEZ CEZ
151.00-0.85%-1.30Mua39659796.0080.734B-0.43
CLC COLUMBUS ENERGY
18.00-0.94%-0.17Bán33.760K607680.001.250B37.530.72546.00
EBX EKOBOX S.A.
0.500.00%0.00Bán2010.00
ENA ENEA
7.51-0.73%-0.06Bán224.726K1687692.263.340B-2.1217241.00
ENG ENERGA
7.38-0.40%-0.03Bán Mạnh12.148K89652.243.068B2.52
FTN FITEN
0.060.00%0.00Bán00.00846.000K4.00
GNG G-ENERGY
0.36-2.57%-0.01Bán Mạnh2.876K1036.8035.833M-0.0056.00
IRL INTERAOLT
17.800.00%0.00Bán5.197K92506.59356.000M38.00
KGN KOGENERA
26.60-1.48%-0.40Bán Mạnh2.797K74400.20402.300M
PEN PHOTON
7.000.00%0.00Bán3.823K26761.00393.640M-0.85136.00
PEP PEP
72.00-1.50%-1.10Bán Mạnh6.417K462024.003.322B9.617.61172.00
PGE PGE
7.69-0.34%-0.03Bán1.678M12901766.7714.427B3.822.0240141.00
T2P TERMO2POWER
0.28-2.27%-0.01Bán223.424K62447.019.383M-0.003.00
TPE TAURONPE
2.38-0.75%-0.02Bán2.649M6318163.124.211B-1.1925572.00
UNT UNIMOT
45.004.17%1.80Mua15.660K704700.00354.146M4.589.43
WOD WODKAN
9.000.00%0.00Bán00.0046.068M0.18
ZEP ZEPAK
15.750.32%0.05Bán7.496K118062.00797.930M6.042.60
Tải thêm