Công ty Điện lực (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
22.460B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.447M
Khối lượng
+0.81%
Thay đổi
+3.41%
Hiệu suất Tháng
+10.11%
Hiệu suất Năm
+1.89%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
EDPEDP-ENERGIAS PORTU
4.808 EUR0.92%0.044 EUR
Sức mua mạnh
3.676M17.673M19.842B EUR0.17 EUR
GVOLTGREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
6.60 EUR−1.64%−0.11 EUR
Bán Mạnh
379.929K2.508M933.824M EUR169
RENEREN
2.555 EUR0.59%0.015 EUR
Mua
738.59K1.887M1.685B EUR14.940.17 EUR