Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bồ Đào Nha

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại38.396M EUR0.00%−0.03%13.684K35
Truyền thông1.828B EUR7.88%−0.61%243.653K22
Khách hàng Lâu năm129.929M EUR−1.90%8.107K11
Dịch vụ Khách hàng690.25M EUR3.93%1.09%14.103K59
Năng lượng Mỏ11.444B EUR3.83%−1.35%1.494M11
Tài chính7.692B EUR2.20%0.47%48.163M44
Dịch vụ Công nghiệp1.233B EUR2.59%0.28%1.271M14
Khoáng sản phi năng lượng160.516M EUR13.06%0.32%8.031K11
Công nghiệp Chế biến5.836B EUR5.60%0.55%619.773K25
Bán Lẻ13.571B EUR2.61%0.19%707.74K22
Dịch vụ Công nghệ2.765B EUR4.29%1.70%1.238M13
Vận chuyển500.105M EUR3.59%0.29%417.167K11
Công ty dịch vụ công cộng34.628B EUR2.92%−2.61%4.109M24