Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bồ Đào Nha

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
24.123M-1.06%32224
1.775B7.671.07%85.919K22
262.496M6.192.18%7.055K22
502.113M1.15-0.85%2.152K57
8.147B5.080.50%375.074K11
5.532B5.423.05%7.695M22
494.730M3.501.43%95.793K15
180.003M8.57-0.57%85011
5.759B4.620.68%84.476K25
13.637B4.393.35%225.491K12
688.741M8.662.36%28112
406.500M4.211.93%120.948K11
40.532B2.260.93%377.314K24
Tải thêm