Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bồ Đào Nha

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
8.039M-1.97%21.367K23
1.874B-0.10%418.300K22
263.957M2.83%34.992K22
587.863M0.27%4.428K69
7.430B0.58%1.946M11
6.491B-0.50%27.288M45
528.723M-0.49%567.879K13
152.310M-0.34%1.020K11
5.821B-1.16%284.934K25
12.976B-0.08%682.230K12
682.655M-1.50%1.218K13
713.250M0.53%451.204K11
41.835B-1.62%3.704M24
Tải thêm