Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

4
Cổ phiếu
26.609M
Giá trị vốn hóa thị trường
4.418K
Khối lượng
+0.12%
Thay đổi
+9.30%
Hiệu suất Tháng
−12.60%
Hiệu suất Năm
+5.50%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
GLINTGLINTT
0.238EUR0.00%0.000EUR
Mua
5.05K1.202K20.697MEUR0.03EUR1.126K
LIGLISGRAFICA-IMPRESSAO ARTES GRAFICAS EUR0.05
0.0060EUR0.00%0.0000EUR
Bán
1001.12MEUR−0.00EUR134
MLRZERAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
0.850EUR0.00%0.000EUR
Bán
7005954.25MEUR16
REDREDITUS-SGPS
0.0370EUR5.71%0.0020EUR
Mua
18.543K686541.632KEUR