Dịch vụ Thương mại

Các công ty Bồ Đào Nha tham gia một lĩnh vực: dịch vụ thương mại

Những Các công ty Bồ Đào Nha sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ thương mại. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như GLINTT, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như LISGRAFICA-IMPRESSAO ARTES GRAFICAS EUR0.05 và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
GLINTGLINTT
38.959 M EUR0.448 EUR0.00%5.96 K0.333.84%
MLRZERAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
3.2 M EUR0.640 EUR0.00%410.020.00%
REDREDITUS-SGPS
951.515 K EUR0.0550 EUR−15.38%1.796 K0.540.00%
LIGLISGRAFICA-IMPRESSAO ARTES GRAFICAS EUR0.05
933.483 K EUR0.0050 EUR0.00%2000.000.00%