Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

1
Cổ phiếu
137.473M
Giá trị vốn hóa thị trường
15.550K
Khối lượng
+0.61%
Thay đổi
+1.23%
Hiệu suất Tháng
−14.58%
Hiệu suất Năm
−2.96%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
VAFVAA VISTA ALEGRE
0.820EUR0.61%0.005EUR
Bán
15.55K12.751K137.473MEUR203.750.00EUR2.474K