Tài chính (Khu vực)

6
Cổ phiếu
7.248B
Giá trị vốn hóa thị trường
48.530M
Khối lượng
+0.36%
Thay đổi
+14.06%
Hiệu suất Tháng
+6.13%
Hiệu suất Năm
+14.26%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BCPB.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES
0.2026EUR1.76%0.0035EUR
Sức mua mạnh
58.202M11.792M3.009BEUR19.140.01EUR15.868K
FLEXDFLEXDEAL
5.15EUR5.10%0.25EUR
Sức mua mạnh
12061819.066MEUR71.010.07EUR
MLFMVFARMINVESTE
2.24EUR0.00%0.00EUR
Mua
6651.49K44.8MEUR15.560.14EUR
MLKTSKTESIOS REAL ESTATE SOCIMI SA
14.4EUR0.00%0.0EUR
Mua
1K14.4K
MLOREOLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL
3.70EUR31.21%0.88EUR
Bán
7929246.435MEUR
MRLMERLIN PROPERTIES
REIT
9.050EUR1.69%0.150EUR
Mua
5004.525K4.146BEUR5.051.76EUR239