Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

5
Cổ phiếu
742.740M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.446M
Khối lượng
−0.59%
Thay đổi
+40.12%
Hiệu suất Tháng
+28.49%
Hiệu suất Năm
+39.76%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CDUCONDURIL-ENGENHARIA
26.2EUR0.00%0.0EUR
Bán
513147.16MEUR
EGLMOTA ENGIL
1.804EUR−0.66%−0.012EUR
Mua
1.892M3.413M542.435MEUR21.190.09EUR35.331K
GPAIMOBILIARIA CONSTRUTORA GRAO-PARA EUR5
0.178EUR9.88%0.016EUR
Bán
81445KEUR−1.19EUR
MARMARTIFER, SGPS, SA
1.170EUR0.86%0.010EUR
Theo dõi
128.768K150.659K117MEUR7.430.16EUR
TDSATEIXEIRA DUARTE, SA
0.0850EUR−5.13%−0.0046EUR
Mua
918.094K78.038K35.7MEUR