Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
167.182M
Giá trị vốn hóa thị trường
6.805K
Khối lượng
+0.31%
Thay đổi
−1.51%
Hiệu suất Tháng
−7.91%
Hiệu suất Năm
−4.12%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
RAMRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
6.52EUR0.31%0.02EUR
Theo dõi
6.805K44.369K167.182MEUR0.82EUR