Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

5
Cổ phiếu
5.358B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.290M
Khối lượng
+2.34%
Thay đổi
−3.59%
Hiệu suất Tháng
−3.76%
Hiệu suất Năm
−3.76%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALTRALTRI SGPS
4.770EUR2.85%0.132EUR
Bán
1.827M8.713M951.401MEUR2.192.12EUR
CORCORTICEIRA AMORIM-SGPS
8.86EUR−0.11%−0.01EUR
Theo dõi
54.555K483.357K1.18BEUR14.590.61EUR4.642K
INAINAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV
0.0595EUR−5.56%−0.0035EUR
Mua
4.759M283.135K33.152MEUR1.590.04EUR
NVGTHE NAVIGATOR COMP
3.240EUR4.38%0.136EUR
Bán
2.23M7.226M2.208BEUR6.740.46EUR3.15K
SEMSEMAPA
12.20EUR0.49%0.06EUR
Bán
29.213K356.399K986.618MEUR3.163.85EUR5.823K