Năng lượng Mỏ (Khu vực)

3
Cổ phiếu
55.148B
Giá trị vốn hóa thị trường
19.571M
Khối lượng
+0.41%
Thay đổi
+1.47%
Hiệu suất Tháng
+16.09%
Hiệu suất Năm
+29.13%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Dầu52.93B RON12.20%+0.35%20.386M2
Lọc/Tiếp thị Dầu khí2.218B RON+1.80%122.15K1