Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Romania

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại11
Truyền thông473.392B RON3.66%−0.24%11011
Khách hàng Lâu năm919.049B RON6.79%0.38%659
Hàng tiêu dùng không lâu bền135.891B RON0.45%−0.39%11237
Dịch vụ Khách hàng4.414B RON2.08%−3.13%11.618K413
Dịch vụ Phân phối1.025B RON5.24%−1.91%545.303K39
Công nghệ Điện tử1.793B RON2.49%−0.78%2.75K38
Năng lượng Mỏ48.579B RON7.52%−0.44%2.825M33
Tài chính671.274B RON4.88%0.03%20.34K620
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.468B RON−1.80%33.136K11
Công nghệ Sức khỏe259.567B RON4.53%−2.21%12314
Dịch vụ Công nghiệp1.248B RON5.73%−0.57%49.111K410
Hỗn hợp15.921B RON2.71%−0.19%1.726M17
Khoáng sản phi năng lượng2.303B RON0.48%−0.30%17.598K310
Công nghiệp Chế biến6.906B RON3.26%1.17%20.93K716
Sản xuất Chế tạo627.4B RON2.67%−0.01%2.56K619
Bán Lẻ11
Dịch vụ Công nghệ722.337B RON1.65%−1.36%827
Vận chuyển56.251B RON0.00%−1.40%2045
Công ty dịch vụ công cộng169.653B RON4.72%2.61%12.288K25