Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Romania

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Công nghệ1.026 T RON1.25%−1.67%1729
Tài chính861.374 B RON4.71%−2.47%8.347 K723
Khách hàng Lâu năm826.489 B RON6.93%+1.39%1158
Sản xuất Chế tạo664.435 B RON2.78%−3.84%906623
Vận chuyển257.93 B RON4.87%−2.47%3.298 K67
Công ty dịch vụ công cộng244.177 B RON5.91%+0.88%20.355 K28
Hàng tiêu dùng không lâu bền183.54 B RON0.34%+1.91%3939
Công nghệ Sức khỏe130.708 B RON0.46%+0.24%1.561 K14
Năng lượng Mỏ71.514 B RON6.98%+0.61%36.672 M23
Dịch vụ Khách hàng8.176 B RON2.16%−0.19%5.627 K413
Công nghiệp Chế biến5.341 B RON4.08%−1.97%5.314 K611
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.013 B RON+3.70%448.917 K11
Công nghệ Điện tử2.281 B RON2.87%+0.15%1.797 K39
Khoáng sản phi năng lượng2.09 B RON0.53%+1.41%56.009 K310
Dịch vụ Công nghiệp1.731 B RON4.63%−4.30%32.338 K412
Dịch vụ Phân phối1.685 B RON5.33%−0.25%300.775 K28
Hỗn hợp18
Bán Lẻ34