Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

1
Cổ phiếu
2.373B
Giá trị vốn hóa thị trường
24.247K
Khối lượng
−0.34%
Thay đổi
−6.32%
Hiệu suất Tháng
−7.48%
Hiệu suất Năm
+5.33%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MMED LIFE SA
4.490 RON0.56%149.146K2.373B RON−0.01 RON−104.26%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi