Hỗn hợp

Các công ty Rumani tham gia một lĩnh vực: hỗn hợp

Những Các công ty Rumani sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hỗn hợp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như LION CAPITAL SA, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
LIONLION CAPITAL SA
2,78 RON0,00%57,389 K1,28
FPFONDUL PROPRIETATEA
0,3994 RON−0,15%11,772 M0,59
TRANSITRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA
0,372 RON+0,54%418,721 K0,87
TVBETETFFDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
29,480 RON+0,22%76,78 K1,12
SIF4LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA
1,645 RON+3,46%5,982 K0,21
INFINITYINFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA
2,12 RON+0,95%41,491 K0,38
EVEREVERGENT INVESTMENTS SA
1,510 RON+3,07%288,095 K1,64
IICBETNETFINTERCAPITAL BET-TRN UCITS ETF
79,13 RON−0,14%16,005 K0,96