Chứng khoán Romania bao gồm lĩnh vực Transportation

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Transportation. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh255.304B RON4.33%+0.07%501
Hàng không44.211B RON−0.11%4101
Vận tải biển1.728B RON1.90%+0.69%12.109K1
Giao thông vận tải khác2.812B RON−1.32%9.921K2
Đường sắt55.22M RON0.00%1951
Vận tải đường bộ1