Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
84.436B
Giá trị vốn hóa thị trường
87.384K
Khối lượng
−1.41%
Thay đổi
+1.32%
Hiệu suất Tháng
−44.51%
Hiệu suất Năm
−35.00%
Hiệu suất YTD
           
IDVP INVEST-DEVELOPMENT
20000.000.00%0.00Bán00.0042.210B
POSI POSITIVE GP
913.000.55%5.00Bán21.092K19256996.00
ROLO RUSOLOVO
7.54-2.14%-0.17Bán297.500K2244637.5023.131B
UCSS UNITED CREDIT SYS
750.00-0.66%-5.00Mua877657750.0017.908B
Tải thêm