Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nước Nga

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
3.357B4.36%711.495K14
1862.932B0.07%8.218M211
1033.651B1.65%1.013M36
94.604B0.39%16.274K46
1.333B-1.02%12.440K22
1.109B-3.03%4.901M13
438.110B0.48%4.308M25
33281.789B-1.29%21.262M426
18401.335B0.87%1.372B827
162.684B-2.21%28.449K22
9.855B1.16%802.020K23
1382.167B-2.02%175.733K35
6.126B0.53%1.070K118
12555.652B-0.61%12.966M426
2054.445B-1.79%3.122M512
643.288B-0.58%193.294K721
2943.966B-0.31%497.659K69
2716.764B-0.68%471.492K25
749.468B0.90%22.349M59
2576.478B-0.89%692.018M275
Tải thêm