Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nước Nga

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
237.485M0.000.25%7.162M12
998.243B9.340.82%8.663M38
489.622B3.092.48%1.783M37
100.494B3.62-0.20%14.363K34
790.720M0.49%69.321K22
32.933M2.35-0.95%3.974M11
412.435B0.00-1.64%4.114M26
21325.314B11.11-1.06%12.792M419
4540.342B0.190.74%1.444B825
33.670B6.150.06%8.614K22
8.367B16.73-1.56%5.117M34
22.549B0.44%6.230K11
6.300B0.87%15.610K13
8305.155B13.200.00%1.955M423
2204.060B24.72-0.32%773.098K49
221.903B8.020.61%44.034K612
858.211B9.04-0.35%489.710K610
468.494B1.46-1.25%207.023K37
439.518B1.950.07%1.447M59
1546.942B7.690.51%114.802M252
Tải thêm