Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nước Nga

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại795.073M RUB2.11%193.214K11
Truyền thông1.287T RUB0.89%8.017M38
Khách hàng Lâu năm595.917B RUB0.15%192.475K37
Hàng tiêu dùng không lâu bền150.635B RUB1.37%137.008K23
Dịch vụ Khách hàng3.026B RUB6.47%98.86K11
Dịch vụ Phân phối33.509B RUB0.43%355.955K11
Công nghệ Điện tử1.492T RUB−1.71%146.664M26
Năng lượng Mỏ25.637T RUB1.02%4.599M417
Tài chính8.799T RUB0.24%6.546B923
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe26.21B RUB1.08%700.748K23
Công nghệ Sức khỏe6.78B RUB0.46%6.687M33
Dịch vụ Công nghiệp75.083B RUB0.77%248.31K11
Hỗn hợp8.72B RUB2.00%87.1K124
Khoáng sản phi năng lượng9.835T RUB0.21%7.256M424
Công nghiệp Chế biến2.36T RUB0.79%3.686M410
Sản xuất Chế tạo514.644B RUB0.91%399.567K511
Bán Lẻ1.328T RUB0.84%1.579M58
Dịch vụ Công nghệ818.691B RUB1.50%804.247K37
Vận chuyển1.283T RUB2.29%33.807M59
Công ty dịch vụ công cộng2.854T RUB1.81%822.058M350