Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
339.832B
Giá trị vốn hóa thị trường
185.761K
Khối lượng
+1.40%
Thay đổi
+17.79%
Hiệu suất Tháng
+36.89%
Hiệu suất Năm
+30.29%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
INGRINGRAD1522 RUB−0.07%−1 RUB
Mua
9.561K14.552M RUB62.697B RUB
LSRGLSR765.0 RUB2.68%20.0 RUB
Mua
219.378K167.824M RUB78.818B RUB5.65161.99 RUB
SMLTSamolet3070.5 RUB1.44%43.5 RUB
Mua
272.047K835.32M RUB189.11B RUB
WTCMCMT10.48 RUB0.19%0.02 RUB
Mua
20.8K217.984K RUB12.63B RUB