Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
2.387B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.330K
Khối lượng
−6.97%
Thay đổi
−17.05%
Hiệu suất Tháng
+127.00%
Hiệu suất Năm
+136.46%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ROSTROSINTER RESTAURANTS
136.2 RUB−6.97%16.33K1.102.387B RUBDịch vụ Khách hàng