Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

1
Cổ phiếu
40.159B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.997M
Khối lượng
+35.59%
Thay đổi
+128.61%
Hiệu suất Tháng
+135.02%
Hiệu suất Năm
+136.02%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
MSTTMOSTOTREST190.75 RUB34.05%48.45 RUB
Sức mua mạnh
9.225M1.76B40.159B RUB