Hỗn hợp (Khu vực)

18
Cổ phiếu
6.311B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.100K
Khối lượng
−0.35%
Thay đổi
−4.31%
Hiệu suất Tháng
+46.82%
Hiệu suất Năm
+49.87%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
            
FXCN FINEX MSCI CHINA UCITS ETF USD SHARE CLASS
3349.001.04%34.50Bán85091392.0025.408KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXDE FINEX MSCI GERMANY UCITS ETF
3107.000.75%23.00Mua8969909.002.887KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXFA FINEX FUNDS ICAV
76.79-0.01%-0.01Bán3894174.4850.712KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXGD FINEX PHYSICALLY GOLD ETF
892.800.47%4.20Bán34486185.6038.627KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXIM FINEX USA INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF
1.290.00%0.00Mua118478.5291.794KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXIT FINEX MSCI USA INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF USD SHARE CLASS
11320.000.12%14.00Mua58558360.005.173KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXKZ FINEX FFIN KAZAKHSTAN EQUITY
276.200.99%2.70Bán2276440.408.242KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXMM FINEX CASH EQUIVALENTS UCITS RUB HEDGED
1685.100.00%0.00Mua15061423.808.938KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXRB FINEX TRADABLE RUSSIAN CORPORATE BOND UCITS RUB
1896.000.16%3.00Sức mua mạnh20590560.0010.860KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXRL FINEX RUSSIAN RTS EQUITY UCITS ETF
4131.00-0.22%-9.00Mua76848993.0018.603KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXRU FINEX TRADABLE RUSSIAN CORPORATE BOND UCITS USD
951.000.26%2.50Bán15578331.0016.381KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXRW FINEX GLOBAL EQUITY UCITS ETF RUB HDG
1.28-0.47%-0.01Mua4333013.743.386MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXUS FINEX MSCI USA UCITS ETF USD SHARE CLASS
5941.000.22%13.00Mua33602296.005.656KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXWO FINEX GLOBAL EQUITY UCITS ETF
1.83-0.23%-0.00Bán9299080.875.068MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MERF MERIDIAN PUB JOINT
14.10-3.42%-0.50Sức bán mạnh173289.0012.290KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RUSB ITI FUND UCITS ETF
2156.000.07%1.50Bán1293600.00600Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RUSE ITI FUND UCITS ETF
2995.000.32%9.50Mua3276530.001.094KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RUSI INVESTMENT CO IC
57.70-0.35%-0.20Bán755870.0013.100K6.311B15.273.79Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm