Các công ty Nga tham gia một lĩnh vực: hỗn hợp

Những Các công ty Nga sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hỗn hợp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như RUSS-INVEST IC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ESGR ETF RSHB-MOEX-RSPP VecTR và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
RUSIRUSS-INVEST IC
10.813 B RUB100.4 RUB+1.11%27.09 K1.16
SBRISBRI ETF Responsible invest
13.360 RUB+3.23%222.834 K6.11
AMRHAMRH ETF ATON Hyield Rus Bonds
117.7 RUB+0.60%2040.84
SBRBSBRB ETF RUB Corporate Bond
13.142 RUB−0.32%90.442 K0.03
LQDTLQDT ETF Money Market Fund
1.4194 RUB+0.04%5.55 B1.12
GOLDGOLD ETF Gold Fund
1.6935 RUB+5.25%48.87 M1.54
RSHURSHU ETF smart beta bonds
104.00 RUB−0.95%7.808 K2.04
TMOSTMOS ETF TINKOFF IMOEX RUB
6.48 RUB+3.35%197.461 M1.60
INFLINFL ETF Ingosstrakh Inflation
106.78 RUB−1.24%7080.25
SBWSSBWS ETF Weighted smart
3.545 RUB+1.29%9.525 K0.30
SBRSSBRS ETF Rational smart
10.885 RUB−0.37%4.983 K1.69
EQMXEQMX ETF MOEX Fund
142.30 RUB+2.89%2.348 M1.84
RCMBRCMB ETF
10.13 USD−0.49%30.00
ESGRESGR ETF RSHB-MOEX-RSPP VecTR
1358.5 RUB+6.42%1332.66
AKMBETF AKMB Alfa Managed Bonds
1.3382 RUB−0.54%40.205 M1.00
SUGBSUGB ETF Government Bond 1-3Y
1089.0 RUB+0.41%120.01
TRURTRUR ETF ALL-WEATHER RUB
7.48 RUB+1.36%158.865 M1.22