Hỗn hợp (Khu vực)

31
Cổ phiếu
85.281B
Giá trị vốn hóa thị trường
38.398K
Khối lượng
+10.05%
Thay đổi
+1.11%
Hiệu suất Tháng
+10.64%
Hiệu suất Năm
+11.06%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AKMBETF AKMB ALFA MANAGED BONDS
Quỹ ETF
1.2318 RUB0.11%0.0014 RUB
Mua
5.494M6.768M
AMRHAMRH ETF ATON HYIELD RUS BONDS
Quỹ ETF
107.8 RUB−0.37%−0.4 RUB
Mua
55860.152K
EQMXEQMX ETF MOEX FUND
Quỹ ETF
96.05 RUB−0.21%−0.20 RUB
Mua
147.972K14.213M
ESGRESGR ETF RSHB-MOEX-RSPP VECTR
Quỹ ETF
1016.0 RUB−0.44%−4.5 RUB
Mua
1.581K1.606M
FMRUETF FMRU DIVID ARISTOCRATS RF
Quỹ ETF
6.950 RUB0.49%0.034 RUB
Mua
2.225K15.464K
GAZCGAZKON AO328 RUB11.19%33 RUB
Sức mua mạnh
103.28K73.925B RUB
INFLINFL ETF INGOSSTRAKH INFLATION
Quỹ ETF
117.86 RUB0.05%0.06 RUB
Sức mua mạnh
7.989K941.584K
INRUINRU ETF RUSSIA
Quỹ ETF
102.10 RUB0.00%0.00 RUB
Mua
191.94K
LQDTLQDT ETF MONEY MARKET FUND
Quỹ ETF
1.2129 RUB0.02%0.0002 RUB
Mua
123.639M149.962M
MBEQMBEQ ETF METIB - STOCKS
Quỹ ETF
729.9 RUB0.30%2.2 RUB
Mua
1730
MBGBMBGB ETF METIB - STATE BONDS
Quỹ ETF
1100.9 RUB0.23%2.5 RUB
Mua
11.101K
MERFMERIDIAN AO10.95 RUB3.30%0.35 RUB
Sức mua mạnh
514.06K5.629M5.535B RUB
MTEKMTEK ETF LEADERS TECH
Quỹ ETF
1422 RUB−2.34%−34 RUB
Mua
7099.54K
RCMMRCMM ETF RAIFF MONEYMARKETFUND
Quỹ ETF
113.6328 RUB0.02%0.0201 RUB
Mua
10.32K1.173M
RCUSRCUS ETF AMERICAN STOCKS
Quỹ ETF
89.80 RUB−0.22%−0.20 RUB
Mua
62656.215K
RQIURQIU ETF QIS BALANCED
Quỹ ETF
634.0 RUB−0.94%−6.0 RUB
Mua
30.187K19.139M
RUSIRUSS-INVEST IC AO54.6 RUB2.25%1.2 RUB
Sức mua mạnh
86.13K4.703M5.821B RUB−11.81 RUB
SUGBSUGB ETF GOVERNMENT BOND 1-3Y
Quỹ ETF
1086.5 RUB0.09%1.0 RUB
Theo dõi
11.087K
TBUYTBUY ETF TINKOFF BUY BACK
Quỹ ETF
6.520 RUB−0.76%−0.050 RUB
Mua
4192.732K
TCBRTCBR ETF TINKOFF CYBERSECURITY
Quỹ ETF
5.450 RUB−0.46%−0.025 RUB
Mua
4.965K27.059K
TEMSTEMS TINKOFF EMERGING MARKETS
Quỹ ETF
6.175 RUB−1.98%−0.125 RUB
Mua
30.913K190.888K
TEURTEUR ETF ALL-WEATHER EUR
Quỹ ETF
0.0972 EUR−0.61%−0.0006 EUR
Bán
1.797M174.678K
TEUSTEUS ETF TINKOFF EUROSTOCKS 50
Quỹ ETF
7.180 RUB−2.25%−0.165 RUB
Mua
22.722K163.144K
TFNXTFNX ETF TINKOFF FINTECH
Quỹ ETF
4.136 RUB0.00%0.000 RUB
Mua
21.351K88.308K
TMOSTMOS ETF TINKOFF IMOEX RUB
Quỹ ETF
4.358 RUB−0.05%−0.002 RUB
Mua
17.495M76.241M
TPASTPAS TINKOFF PAN ASIA
Quỹ ETF
5.660 RUB−2.65%−0.154 RUB
Theo dõi
47.416K268.375K
TRAITRAI ETF TINKOFF AI ROBOTICS
Quỹ ETF
5.080 RUB−1.45%−0.075 RUB
Mua
17.193K87.34K
TRURTRUR ETF ALL-WEATHER RUB
Quỹ ETF
5.99 RUB−0.33%−0.02 RUB
Mua
55.005M329.481M
TSPXTSPX ETF TINKOFF USA 500
Quỹ ETF
0.1035 USD−0.86%−0.0009 USD
Mua
1.411M146.018K
TSSTTSST ETF TINKOFF ESG LEADERS
Quỹ ETF
6.320 RUB−1.25%−0.080 RUB
Mua
4923.109K
TUSDTUSD ETF ALL-WEATHER USD
Quỹ ETF
0.1020 USD−0.87%−0.0009 USD
Theo dõi
1.514M154.459K