Chứng khoán Nga bao gồm lĩnh vực bán lẻ

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực bán lẻ. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Bán lẻ Thực phẩm960.6 B RUB+0.07%237.095 K3
Cửa hàng Bách hóa151.389 B RUB−2.34%600.548 K1
Chuỗi Hiệu thuốc111.008 B RUB−0.78%1.775 M1
Bán lẻ Trang phục/ Giày dép34.038 B RUB−0.09%70.94 K1
Bán lẻ qua Internet1