Tất cả thông báo thu nhập trong một lịch

Lịch thu nhập là công cụ hữu ích giúp bạn luôn cập nhật mọi thứ. Nó cho phép bạn theo dõi các công ty sắp công bố lợi nhuận của họ. Bạn có thể xem ngày, EPS ước tính và EPS báo cáo cho từng công ty có sẵn. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là chỉ số về khả năng sinh lợi của công ty và điều quan trọng là phải đưa nó vào trong phân tích cơ bản của bạn.

           
ANH ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV 146700.001.62%2334.00Mua124.740K246544.330B24.755998.28180000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BTI BRITISH AMERICAN TOB PLC 78821.001.84%1421.00Mua948.667K180912.930B3.3223840.6455761.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BIL BHP BILLITON PLC 30450.000.49%149.00Sức mua mạnh1.154M162780.370B16.941805.1426146.00Vật liệu cơ bản
NPN NASPERS LTD -N- 318000.001.08%3386.00Sức bán mạnh974.911K137704.490B8.2738503.5424887.00Công nghệ
GLN GLENCORE PLC 5715.000.53%30.00Mua4.931M81806.955B8.90649.39145977.00Năng lượng
CFR COMPAGNIE FIN RICHEMONT 12515.000.93%115.00Mua3.953M64900.930B34.64362.2728740.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AGL ANGLO AMERICAN PLC 28749.000.38%110.00Bán2.254M40438.850B8.273545.2569000.00Vật liệu cơ bản
FSR FIRSTRAND LTD 6297.00-1.13%-72.00Bán8.631M35314.670B13.88453.5245026.00Tài chính
FSRP FIRSTRAND LTD B PREF 7895.001.22%95.00Mua5.050K35314.670B13.88453.5245026.00Tài chính
SOLBE1 BEE - SASOL LIMITED 26000.003.59%900.00Bán3.399K32804.126B17.443043.5931000.00Năng lượng
SOL SASOL LIMITED 52850.001.32%690.00Mua1.481M32804.126B17.443043.5931000.00Năng lượng
SBPP STANDARD BANK GROUP PREF 8080.002.93%230.00Mua17.815K29437.293B11.181664.6954213.00Tài chính
SBKP STD BANK GROUP 6,5%PREF 69.000.00%0.00Mua029437.293B11.181664.6954213.00Tài chính
SBK STANDARD BANK GROUP LTD 18377.00-1.82%-341.00Sức bán mạnh2.920M29437.293B11.181664.6954213.00Tài chính
VOD VODACOM GROUP LTD 12560.00-1.61%-206.00Sức bán mạnh1.209M21353.315B13.68944.437554.00Dịch vụ Viễn thông
MNP MONDI PLC 39245.001.68%649.00Mua615.370K19125.680B16.972328.5225800.00Vật liệu cơ bản
MND MONDI LTD 39258.001.71%661.00Mua677.065K19014.026B16.962315.556500.00Vật liệu cơ bản
S32 SOUTH32 LIMITED 3613.001.01%36.00Mua330.941K18550.637B11.23323.7914002.00Vật liệu cơ bản
MTN MTN GROUP LTD 10100.00-0.49%-50.00Sức bán mạnh5.542M18156.190B55.68185.6425424.00Dịch vụ Viễn thông
SLM SANLAM LIMITED 7436.00-0.40%-30.00Mua4.363M15440.772B13.80544.3316628.00Tài chính
OMU OLD MUTUAL LIMITED 2896.00-0.55%-16.00Bán10.583M14312.172B560.605.2428313.00Tài chính
ABG ABSA GROUP LIMITED 15818.00-1.75%-282.00Bán2.660M13156.477B9.621647.3141250.00Tài chính
NED NEDBANK GROUP LTD 25896.00-1.22%-319.00Sức bán mạnh714.679K12537.989B9.762703.4731272.00Tài chính
APN ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD 26111.000.31%81.00Mua470.014K11909.227B19.861314.539454.00Chăm sóc sức khỏe
SHP SHOPRITE HOLDINGS LTD 21076.00-0.53%-113.00Sức bán mạnh1.158M11689.431B20.531064.84143802.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
REM REMGRO LTD 19900.00-0.91%-183.00Sức bán mạnh1.458M11280.145B15.421296.1317594.00Tài chính
AMS ANGLO AMERICAN PLAT LTD 41083.002.26%908.00Mua148.291K10997.919B20.402024.9828692.00Vật liệu cơ bản
CPIP CAPITEC BANK HLDGS PREF 8500.001.19%100.00Mua19010850.552B24.423855.5313333.00Tài chính
CPI CAPITEC BANK HLDGS LTD 93841.000.57%528.00Mua87.097K10850.552B24.423855.5313333.00Tài chính
RMH RMB HOLDINGS LTD 7534.00-1.95%-150.00Sức bán mạnh1.091M10634.838B12.80588.780.00Tài chính
DSBP DISCOVERY LTD B PREF 8400.00-2.27%-195.00Bán50210530.270B20.91781.2812000.00Tài chính
DSY DISCOVERY LTD 16326.00-0.71%-116.00Bán670.411K10530.270B20.91781.2812000.00Tài chính
GSH GRINDROD SHIPPING HLDG LTD 12647.001.66%206.00Bán84.900K9764.369B808.00Tài chính
BID BID CORPORATION LTD 29193.00-0.19%-57.00Mua600.419K9704.807B23.121265.5925613.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INPPR INVESTEC PLC PREF (RAND) 8700.000.00%0.00Mua09019.455B10.00960.2810146.00Tài chính
INP INVESTEC PLC 9389.000.70%65.00Bán989.314K9019.455B10.00960.2810146.00Tài chính
INPP INVESTEC PLC PREF 10005.001.99%195.00Mua5509019.455B10.00960.2810146.00Tài chính
INPR INVESTEC LTD PREF 6875.00-1.08%-75.00Mua8.715K8645.286B9.90954.949444.00Tài chính
ILRP2 IL REDEEMABLEPREF2 MAR19 100846.000.21%208.00Bán4.857K8645.286B9.90954.949444.00Tài chính
INL INVESTEC LTD 9220.000.51%47.00Bán465.657K8645.286B9.90954.949444.00Tài chính
KIO KUMBA IRON ORE LTD 26500.00-0.38%-100.00Bán348.244K8473.419B7.943362.5810727.00Vật liệu cơ bản
NRP NEPI ROCKCASTLE PLC 12461.00-0.69%-87.00Mua630.895K7199.975B400.00Tài chính
MEI MEDICLINIC INT PLC 8764.000.74%64.00Bán2.010M6448.480B-1252.5031504.00Chăm sóc sức khỏe
BVT BIDVEST LTD 18900.00-2.04%-393.00Bán650.626K6372.196B13.571403.01117705.00Công nghiệp
MRP MR PRICE GROUP LTD 22098.00-0.54%-121.00Sức bán mạnh1.059M5854.665B21.021076.2018536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RMI RAND MERCHANT INV HLDGS LTD 3815.000.21%8.00Bán1.384M5799.589B15.25254.35Tài chính
PPH PEPKOR HOLDINGS LTD 1664.00-0.06%-1.001.639M5740.800B16.8199.0843000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QLT QUILTER PLC 2772.002.67%72.00Mua7.676M5301.758B945.992.954223.00Tài chính
WHL WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 5040.00-1.14%-58.00Bán3.581M5274.546B-284.2444520.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EXX EXXARO RESOURCES LTD 14481.003.44%481.00Sức mua mạnh1.358M5194.433B14.661266.496500.00Năng lượng
SAP SAPPI LTD 9606.002.06%194.00Mua4.760M5178.594B11.27866.8912158.00Vật liệu cơ bản
RNI REINET INVESTMENTS S.C.A 26600.002.06%538.00Mua538.223K5178.360B-7243.660.00Tài chính
TBS TIGER BRANDS LTD 27500.00-7.82%-2333.00Sức bán mạnh1.897M4936.035B16.711664.6011705.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PSG PSG GROUP LTD 21751.00-0.22%-49.00Bán145.535K4708.400B24.75888.2621915.00Tài chính
CLS CLICKS GROUP LTD 18725.00-0.40%-75.00Bán1.064M4578.356B34.65579.3014673.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ANG ANGLOGOLD ASHANTI LTD 10770.000.05%5.00Bán1.096M4433.504B-678.2551480.00Vật liệu cơ bản
IPL IMPERIAL HOLDINGS LTD 20016.00-1.18%-239.00Bán810.062K4107.260B15.801306.0649364.00Công nghiệp
IPLP IMPERIAL HOLDINGS PREF 8525.000.29%25.00Mua9.166K4107.260B15.801306.0649364.00Công nghiệp
CCO CAPITAL&COUNTIES PROP PLC 4778.000.89%42.00Bán472.298K4074.241B-32.75171.00Tài chính
ASR ASSORE LTD 28837.000.31%88.00Mua53.939K4025.847B5.665095.014793.00Vật liệu cơ bản
TFG THE FOSCHINI GROUP LIMITED 16978.00-0.71%-122.00Bán776.933K3926.621B15.891079.1927825.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NTCP NETCARE LIMITED PREF 7000.000.00%0.00Mua5063680.170B9.66280.0130056.00Chăm sóc sức khỏe
NTC NETCARE LIMITED 2704.00-1.31%-36.00Bán2.221M3680.170B9.66280.0130056.00Chăm sóc sức khỏe
AVI AVI LTD 11135.00-1.02%-115.00Mua2.011M3632.706B22.41500.1610944.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPP THE SPAR GROUP LTD 18869.00-0.78%-149.00Bán383.509K3632.394B18.901007.256786.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TRU TRUWORTHS INT LTD 8300.001.59%130.00Mua3.934M3554.890B13.57614.7910229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LHC LIFE HEALTHC GRP HLDGS LTD 2375.00-0.46%-11.00Bán4.515M3460.285B24.4497.4019526.00Chăm sóc sức khỏe
PIK PICK N PAY STORES LTD 7112.00-1.74%-126.00Bán563.194K3413.347B26.38275.2352900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SNT SANTAM LIMITED 30500.00-0.02%-7.00Mua37.793K3366.021B20.391511.285990.00Tài chính
VVO VIVO ENERGY PLC 2625.002.54%65.00Mua181.666K3157.381B2349.00Năng lượng
LBH LIBERTY HOLDINGS LTD 11336.00-0.45%-51.00Bán238.611K3057.308B10.171147.589727.00Tài chính
GFI GOLD FIELDS LTD 3566.00-4.91%-184.00Bán4.863M2926.310B-814.578856.00Vật liệu cơ bản
DCP DIS-CHEM PHARMACIES LTD 3037.000.43%13.00Mua1.868M2612.077B38.1779.5613500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BAW BARLOWORLD LTD 11785.00-1.46%-175.00Bán1.097M2481.999B12.15977.4319201.00Công nghiệp
MMI MMI HOLDINGS LIMITED 1615.00-0.68%-11.00Bán1.549M2445.575B14.29113.6917230.00Tài chính
TKG TELKOM SA SOC LTD 4876.00-0.91%-45.00Bán1.395M2419.627B8.27602.0018286.00Dịch vụ Viễn thông
MSM MASSMART HOLDINGS LTD 11126.000.86%95.00Bán484.672K2406.624B16.15702.4748000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PFG PIONEER FOODS GROUP LTD 10072.00-4.08%-428.00Bán475.105K2354.774B22.36475.338600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ARI AFRICAN RAINBOW MIN LTD 12128.004.12%480.00Sức mua mạnh464.836K2317.593B6.501943.3013218.00Vật liệu cơ bản
TSH TSOGO SUN HOLDINGS LTD 2098.00-2.15%-46.00Bán1.774M2222.179B10.56198.759629.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CML CORONATION FUND MNGRS LD 5557.00-0.71%-40.00Sức bán mạnh538.212K1943.834B12.61440.82278.00Tài chính
KAP KAP INDUSTRIAL HLDGS LTD 724.00-0.14%-1.00Bán1.567M1938.872B12.5158.3719729.00Công nghiệp
NHM NORTHAM PLATINUM LTD 3460.00-0.46%-16.00Sức bán mạnh288.174K1763.843B-198.1012405.00Vật liệu cơ bản
BAT BRAIT SE 3688.00-2.49%-94.00Sức bán mạnh497.276K1745.263B-2069.3531.00Tài chính
SGL SIBANYE GOLD LIMITED 765.000.00%0.00Bán3.848M1733.398B-301.6053139.00Vật liệu cơ bản
GTC GLOBE TRADE CENTRE S.A. 3450.000.00%0.00Bán01687.995B6.58529.46171.00Tài chính
ITE ITALTILE LTD 1325.00-1.71%-23.00Mua260.789K1589.433B15.3186.771344.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RCL RCL FOODS LIMITED 1680.00-3.39%-59.00Bán49.962K1575.986B17.1899.1320111.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EPP EPP N.V. 1880.00-0.21%-4.00Sức mua mạnh1.189M1560.381B6.42292.99153.00Tài chính
IMP IMPALA PLATINUM HLGS LTD 1702.001.92%32.00Bán882.321K1486.218B-1096.9841219.00Vật liệu cơ bản
JSE JSE LTD 15492.00-0.71%-110.00Sức bán mạnh113.207K1326.710B13.671141.22506.00Tài chính
KST PSG KONSULT LIMITED 974.000.52%5.00Bán48.383K1283.199B22.8942.982488.00Tài chính
GRP GREENBAY PROPERTIES LTD 135.000.75%1.00Mua3.151M1280.624B164.560.82Tài chính
MNK MONTAUK HOLDINGS LTD 9304.00-1.86%-176.00Mua6.223K1268.396B39.12239.83Công ty dịch vụ công cộng
COH CURRO HOLDINGS LIMITED 3025.00-2.73%-85.00Sức bán mạnh74.756K1246.602B52.6857.564350.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPG SUPER GROUP LTD 3393.001.04%35.00Sức bán mạnh382.751K1232.032B11.55294.2510797.00Công nghiệp
AFE AECI LIMITED 10170.00-0.78%-80.00Bán214.157K1221.034B11.04972.346522.00Vật liệu cơ bản
AFEP AECI LIMITED 5,5% PREF 1300.000.00%0.00Bán01221.034B11.04972.346522.00Vật liệu cơ bản
RLO REUNERT LTD 7591.00-2.80%-219.00Bán509.305K1218.981B11.38677.136609.00Công nghiệp
ATT ATTACQ LIMITED 1645.00-0.48%-8.00Bán577.654K1156.690B14.20116.8569.00Tài chính
HAR HARMONY GM CO LTD 2207.00-1.16%-26.00Bán4.201M1129.357B-64.3527881.00Vật liệu cơ bản
TON TONGAAT HULETT LTD 8265.001.85%150.00Bán180.513K1116.705B13.35619.0140382.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AIP ADCOCK INGRAM HLDGS LTD 6499.00-2.34%-156.00Mua119.960K1114.338B18.23356.552438.00Chăm sóc sức khỏe
SRE SIRIUS REAL ESTATE LTD 1063.00-0.65%-7.00Mua305.991K1087.306B7.37150.50232.00Tài chính
HCI HOSKEN CONS INV LTD 12665.00-2.30%-298.00Sức bán mạnh38.275K1080.865B10.791179.113613.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARL ASTRAL FOODS LTD 27544.00-5.86%-1716.00Bán129.050K1068.575B7.733568.047458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TCP TRANSACTION CAPITAL LTD 1700.00-1.16%-20.00Mua6.954K1037.361B16.51103.805102.00Tài chính
FBR FAMOUS BRANDS LTD 10100.000.70%70.00Bán232.952K1009.772B477.8621.684813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NPK NAMPAK LTD 1538.00-0.77%-12.00Bán718.379K991.504B12.41124.406420.00Vật liệu cơ bản
NPKP NAMPAK LTD 6%PREF 121.000.00%0.00Sức bán mạnh0991.504B12.41124.406420.00Vật liệu cơ bản
SNH STEINHOFF INT HLDGS N.V. 234.0018.78%37.00Bán18.577M987.246B105800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PPC PPC LIMITED 629.00-2.48%-16.00Bán3.777M952.525B64.939.873372.00Vật liệu cơ bản
WBO WILSON BAYLY HLM-OVC LTD 15500.00-1.52%-239.00Mua45.774K928.303B9.151694.245000.00Công nghiệp
OCE OCEANA GROUP LTD 7850.00-3.09%-250.00Bán17.686K916.511B16.48519.782062.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AFX AFRICAN OXYGEN LIMITED 2894.00-4.33%-131.00Bán47.029K892.995B14.35203.522092.00Vật liệu cơ bản
OMN OMNIA HOLDINGS LTD 12804.00-1.20%-156.00Bán40.940K870.004B13.83984.504817.00Vật liệu cơ bản
AYO AYO TECH SOLUTIONS LTD 2500.000.00%0.00Bán375866.279B157.6015.86Công nghệ
ADH ADVTECH LTD 1575.00-1.62%-26.00Bán99.298K857.430B22.8369.136941.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ZED ZEDER INV LTD 485.00-3.58%-18.00Sức bán mạnh756.706K825.411B34.7414.79Tài chính
BLU BLUE LABEL TELECOMS LTD 835.00-4.68%-41.00Bán2.547M790.335B4.14203.63793.00Dịch vụ Viễn thông
TTO TRUSTCO GROUP HLDGS LTD 1000.00-1.96%-20.00Mua26.102K782.149B43.3323.64340.00Tài chính
CSB CASHBUILD LTD 30148.00-0.83%-252.00Bán7.449K753.399B15.461950.966365.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NT1 NET 1 UEPS TECH INC 12900.002.26%285.00Sức mua mạnh9.256K730.622B11.421126.065358.00Công nghiệp
SUI SUN INTERNATIONAL LTD 5752.000.05%3.00Bán21.996K722.701B-197.3113114.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MUR MURRAY & ROBERTS HLDGS 1687.00-0.41%-7.00Bán112.212K668.417B16.98102.101895.00Công nghiệp
CLI CLIENTELE LTD 1980.000.00%0.00Bán118662.674B13.12151.831761.00Tài chính
EOH EOH HOLDINGS LTD 4396.00-1.63%-73.00Mua456.425K636.590B6.43695.916000.00Công nghệ
AFH ALEXANDER FORBES GRP HLDGS 510.003.03%15.00Theo dõi468.925K635.678B30.0317.063554.00Tài chính
AEL ALLIED ELECTRONICS CORP A 1570.00-1.88%-30.00Sức mua mạnh174.397K626.692B14.51109.086936.00Dịch vụ Viễn thông
GNDP GRINDROD LTD PREF 7400.000.00%0.00Mua7.050K615.593B9.5286.045232.00Công nghiệp
GND GRINDROD LTD 819.00-0.24%-2.00Bán358.860K615.593B9.5286.045232.00Công nghiệp
STP STENPROP LIMITED 2137.001.52%32.00Mua190.791K609.856B7.72278.2220.00Tài chính
CLH CITY LODGE HOTELS LTD 13600.001.13%152.00Sức bán mạnh13.817K592.606B17.83764.681951.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRE TRENCOR LTD 3300.000.00%0.00Theo dõi34.937K584.324B-181.25184.00Công nghiệp
GTR GRIT REAL ESTATE INC GRP 1900.000.00%0.00Mua31.310K563.265B-1.620.00Tài chính
ASC ASCENDIS HEALTH LTD 1150.000.00%0.00Mua199.896K561.544B11.9995.93Chăm sóc sức khỏe
DTC DATATEC LTD 2284.00-0.04%-1.00Bán335.826K554.921B-772.848616.00Công nghệ
MIX MIX TELEMATICS LTD 896.00-1.65%-15.00Bán10.843K541.752B31.9928.801054.00Công nghệ
RBP ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD 2100.00-0.05%-1.00Sức bán mạnh242.036K521.086B-387.424023.00Vật liệu cơ bản
RFG RHODES FOOD GRP HLDG LTD 1960.003.05%58.00Mua35.689K495.169B26.7775.913398.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CTK CARTRACK HOLDINGS LTD 1600.00-2.38%-39.00Sức bán mạnh62.698K480.000B15.93100.461197.00Công nghệ
THA THARISA PLC 1800.000.11%2.00Mua978.790K475.549B7.65234.782059.00Vật liệu cơ bản
HDC HUDACO INDUSTRIES LTD 14543.00-1.11%-163.00Bán4.978K460.228B11.351298.283639.00Công nghiệp
L4L LONG 4 LIFE LIMITED 495.00-0.20%-1.00Bán464.183K451.429B16.7529.952015.00Tài chính
PGR PEREGRINE HOLDINGS LIMITED 2086.000.29%6.00Mua3.048M440.878B8.75238.51767.00Tài chính
ACL ARCELORMITTAL SA LIMITED 395.00-2.71%-11.00Mua170.589K431.936B-412.168913.00Vật liệu cơ bản
HIL HOMECHOICE INT PLC 4000.000.00%0.00Bán48414.400B8.07501.241578.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MRF MERAFE RESOURCES LTD 163.00-1.81%-3.00Mua1.277M409.245B4.8033.966651.00Vật liệu cơ bản
CHP CHOPPIES ENTERPRISES LTD 210.00-0.47%-1.00Bán125.477K405.998B30.8110.1115234.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MPT MPACT LIMITED 2303.003.79%84.00Bán60.602K393.194B14.66157.134963.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất