Sản xuất hỗn hợp (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
159.178M
Giá trị vốn hóa thị trường
4.593K
Khối lượng
+0.61%
Thay đổi
−20.66%
Hiệu suất Tháng
−8.54%
Hiệu suất Năm
+7.46%
Hiệu suất YTD
           
AZK AZKOYEN, S.A.
5.760.70%0.04Bán8.063K46442.88139.451M812.00
KOM PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.
1.640.00%0.00Mua00.0019.728M-0.0380.00
Tải thêm