Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Tây Ban Nha

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại3.662B EUR2.18%−0.08%222.315K413
Truyền thông101.223B EUR2.93%−1.14%2.152M36
Khách hàng Lâu năm3.696B EUR0.13%+0.48%959.639K34
Hàng tiêu dùng không lâu bền27.596B EUR3.08%+0.13%4.668K56
Dịch vụ Khách hàng8.78B EUR3.03%+1.02%233.813K713
Dịch vụ Phân phối460.182M EUR1.70%0.00%1.53K34
Công nghệ Điện tử112.568B EUR1.26%−0.37%11.167K47
Năng lượng Mỏ105.427B EUR0.05%+2.02%526.64K23
Tài chính225.223B EUR3.12%+0.64%13.204M978
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe660.89M EUR2.60%+2.96%6.194K23
Công nghệ Sức khỏe15.712B EUR1.00%+2.07%749.732K413
Dịch vụ Công nghiệp61.939B EUR2.17%+1.76%517.067K217
Hỗn hợp15
Khoáng sản phi năng lượng86.184B EUR0.76%+0.24%55.296K210
Công nghiệp Chế biến12.354B EUR2.22%+0.68%53.919K48
Sản xuất Chế tạo7.484B EUR2.49%+0.56%130.598K612
Bán Lẻ131.895B EUR1.57%+0.93%1.483M33
Dịch vụ Công nghệ32.848B EUR0.94%+1.91%450.384K311
Vận chuyển36.788B EUR1.99%+0.56%1.965M33
Công ty dịch vụ công cộng165.462B EUR2.39%+0.37%4.257M315