Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Tây Ban Nha

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
3.836B-0.01%103.869K39
114.322B0.30%333.943K37
7.364B0.18%123.760K24
117.117B0.80%550.795K710
8.932B1.22%55.529K814
742.465M-0.14%5.760K35
89.138B0.29%4.193K35
71.232B-0.79%298.074K12
177.037B0.45%4.580M874
1.002B0.26%1.531K24
20.561B-0.63%442.236K38
22.237B1.39%92.875K310
598.980M0.65%1.177K16
119.347B-1.08%71.105K311
12.666B-0.21%10.864K58
25.017B0.67%175.991K814
16.606B-0.11%1.643M22
25.487B2.89%264.544K411
47.919B1.53%1.383M34
137.118B0.98%1.163M317
Tải thêm