Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Tây Ban Nha

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
3.186B2.980.24%357.303K411
116.651B2.310.73%3.468M36
3.816B0.12-0.10%501.406K33
92.407B4.681.30%3.656M68
7.951B1.350.31%303.440K714
619.220M1.601.77%2.104K35
75.386B1.573.12%6.144K34
90.012B0.42-2.12%1.236M23
152.141B2.82-0.15%14.779M890
891.652M1.532.77%16.446K24
18.894B1.661.86%685.940K311
34.301B3.660.44%813.023K316
512.588M5.46-0.37%2.685K16
90.410B1.03-2.93%146.370K310
11.461B3.25-0.43%65.170K57
19.017B0.69-0.52%2.420M713
12.834B0.442.69%1.034M22
26.660B0.09-0.51%557.200K410
44.955B1.061.01%2.238M34
159.842B3.772.43%4.290M315
Tải thêm