Nhà hàng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
839.728M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.247K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−6.51%
Hiệu suất Tháng
−2.61%
Hiệu suất Năm
−6.40%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
EATAMREST HOLDINGS, S.E.
3.990 EUR1.01%0.040 EUR
Bán
8513.395K EUR855.88M EUR413.050.01 EUR50.933K