Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

9
Cổ phiếu
107.684B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.252M
Khối lượng
−5.19%
Thay đổi
−9.29%
Hiệu suất Tháng
+3.41%
Hiệu suất Năm
+7.98%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
        
86.890B2.47%926.791K3
15.882M-4.19%1021
19.855B0.36%3601
12.903M-1.56%27.790K1
150.000M0.07%185.279K1
276.782M0.83%4.358K1
483.877M0.00%4.130K1
Tải thêm