Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
2INVELYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO UCITS ETF-ACC
Quỹ ETF
1.5074 EUR−3.24%−0.0504 EUR
Bán
1.394M2.101M EUR
BBVAEACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO
Quỹ ETF
44.215 EUR1.59%0.690 EUR
Sức mua mạnh
2.978K131.672K EUR
BBVAIACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO
Quỹ ETF
9.423 EUR1.43%0.133 EUR
Sức mua mạnh
58.104K547.514K EUR
IBEXALYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO UCITS ETF-ACC
Quỹ ETF
17.768 EUR3.16%0.544 EUR
Sức mua mạnh
117.203K2.082M EUR
LYXIBLYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF
Quỹ ETF
94.12 EUR1.64%1.52 EUR
Mua
22.138K2.084M EUR