Hỗn hợp (Khu vực)

6
Cổ phiếu
612.418M
Giá trị vốn hóa thị trường
3.313K
Khối lượng
+1.27%
Thay đổi
+2.24%
Hiệu suất Tháng
+51.18%
Hiệu suất Năm
+19.92%
Hiệu suất YTD
          
2INVE LYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO UCITS ETF-ACC
2.12-1.44%-0.03Sức bán mạnh776.737K
ALNT ALANTRA PARTNERS, S.A.
15.951.27%0.20Sức mua mạnh3.313K612.418M
BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO
41.990.77%0.32Sức mua mạnh6.289K
BBVAI ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO
8.990.45%0.04Sức mua mạnh32.554K
IBEXA LYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO UCITS ETF-ACC
16.171.47%0.23Sức mua mạnh122.951K
LYXIB LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF
88.820.73%0.64Sức mua mạnh5.643K
Tải thêm