Các công ty của Các công ty Thụy Điển hoạt động trong một ngành: Electronic Production Equipment

Danh sách sau có Các công ty Thụy Điển hoạt động trong cùng ngành, Electronic Production Equipment. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADDT_BADDTECH AB SER. B
234.0 SEK+0.26%179.938K0.4362.865B SEK38.446.09 SEK+20.38%1.07%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
CARECAREIUM AB
27.4 SEK+0.74%15.326K0.38661.673M SEK17.631.55 SEK0.00%Công nghệ Điện tử
INISS_BINISSION AB SER. B
45.0 SEK+4.17%5.752K0.50956.254M SEK19.792.27 SEK−38.56%0.00%Công nghệ Điện tử
KITOKITRON ASA
35.00 NOK−3.45%3.5K1.246.89B SEK11.982.91 SEK+104.19%1.43%Công nghệ Điện tử
Mua
LAGR_BLAGERCRANTZ GROUP AB SER B
148.0 SEK+0.48%215.887K0.9229.981B SEK35.914.12 SEK+17.73%1.09%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
MEGRMEDIACLE GROUP
15.3 SEK0.00%00.00192.942M SEK0.00%Công nghệ Điện tử
NBZNORTHBAZE GROUP AB
0.374 SEK0.00%2.571K0.0836.591M SEK0.00%Công nghệ Điện tử
NOLA_BNOLATO AB SER. B
43.86 SEK+0.46%519.769K0.7111.761B SEK27.161.61 SEK−37.59%4.35%Công nghệ Điện tử
Mua
NOTENOTE AB
142.1 SEK+0.07%55.569K0.744.116B SEK12.8711.04 SEK+25.94%0.00%Công nghệ Điện tử
OURLIVOURLIVING AB
0.388 SEK+7.78%1.368K0.2027.311M SEK−0.34 SEK+20.59%0.00%Công nghệ Điện tử
SALT_BSALTX TECHNOLOGY HOLDING AB SER. B
2.902 SEK+1.97%244.317K0.67448.054M SEK−0.36 SEK+29.95%0.00%Công nghệ Điện tử
SINTSINTERCAST AB
98.0 SEK+1.03%1.698K0.47687.743M SEK20.144.87 SEK+6.15%5.67%Công nghệ Điện tử
STRAXSTRAX AB
0.2260 SEK−5.44%120.502K0.6828.822M SEK−3.77 SEK−384.50%0.00%Công nghệ Điện tử
TOBIITOBII AB
4.572 SEK−2.35%300.318K0.37497.03M SEK−1.87 SEK−97.74%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi