Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thụy Điển

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
375.083B-2.21%284.749K476
641.905B-2.05%4.548M314
956.137B-2.77%1.667M640
869.102B-2.03%1.530M729
562.433B-4.83%1.688M936
213.340B-2.30%246.744K430
1593.051B-3.32%3.229M989
969.345B-4.05%283.413K220
6531.001B-3.47%2.911M11158
54.719B-4.96%115.325K39
4954.845B3.21%339.084K5204
452.792B-3.16%425.780K445
25.419B-2.87%145.777K18
429.957B-2.79%1.572M634
983.663B-1.73%354.153K844
5018.323B-3.73%1.681M998
535.424B-3.03%4.251M733
579.470B-0.37%1.315M4172
144.591B-1.64%6.914M425
75.420B-1.37%139.198K219
Tải thêm