Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thụy Điển

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
278.968B2.74-0.07%118.918K470
412.399B7.56-0.50%1.303M312
719.449B2.17-1.37%289.817K733
908.105B2.95-0.56%64.144K733
346.994B1.39-0.28%148.051K832
136.020B1.21-0.43%68.300K328
1413.422B2.10-1.00%200.129K992
1574.051B2.67-1.59%26.608K222
5249.804B3.49-0.99%527.264K11186
43.387B1.26-0.19%24.961K29
5497.421B2.550.13%70.977K5213
413.597B3.44-1.36%308.198K549
13.810B1.86-2.40%20.515K13
419.949B5.300.18%245.699K638
877.405B3.67-0.86%39.319K843
4604.950B2.75-2.18%459.055K999
314.649B4.86-0.52%666.492K836
566.646B1.05-1.15%365.662K4188
230.789B5.390.73%88.796K430
59.238B1.44-2.31%671.898K213
Tải thêm