Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thụy Điển

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại295.814B SEK2.21%+0.38%82.357K474
Truyền thông402.848B SEK7.42%+0.61%568.983K312
Khách hàng Lâu năm646.179B SEK2.23%+1.18%734.325K738
Hàng tiêu dùng không lâu bền786.396B SEK3.17%+0.49%53.289K731
Dịch vụ Khách hàng79.243B SEK1.84%−2.63%687.004K830
Dịch vụ Phân phối149.521B SEK1.23%+0.65%93.892K333
Công nghệ Điện tử1.088T SEK2.93%+0.68%629.425K995
Năng lượng Mỏ1.377T SEK7.15%−2.59%7.573K326
Tài chính5.488T SEK3.69%+0.61%373.447K10160
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe43.041B SEK1.06%+1.73%66.229K310
Công nghệ Sức khỏe2.414T SEK2.10%+1.42%100.415K5194
Dịch vụ Công nghiệp315.215B SEK2.44%+1.36%42.129K442
Hỗn hợp15.155B SEK2.06%−0.24%28.005K18
Khoáng sản phi năng lượng379.633B SEK6.23%+0.36%161.427K636
Công nghiệp Chế biến734.984B SEK4.93%+0.78%42.669K837
Sản xuất Chế tạo5.409T SEK2.95%+0.80%361.366K9106
Bán Lẻ396.395B SEK3.55%−0.01%348.446K736
Dịch vụ Công nghệ790.373B SEK1.72%+1.40%550.391K4191
Vận chuyển313.609B SEK9.61%−1.40%11.964K436
Công ty dịch vụ công cộng56.336B SEK1.80%+0.98%126.417K213