Các công ty của Các công ty Thụy Điển hoạt động trong một ngành: Telecommunications Equipment

Danh sách sau có Các công ty Thụy Điển hoạt động trong cùng ngành, Telecommunications Equipment. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AACAAC CLYDE SPACE AB
49.0 SEK+7.46%29.273K0.79279.488M SEK−8.04 SEK+30.75%0.00%Công nghệ Điện tử
CSECC SECURITY SYSTEMS AB
0.0050 SEK−3.85%65.349M0.537.928M SEK0.00%Công nghệ Điện tử
DORODORO AB
26.2 SEK+2.75%48.649K0.81637.347M SEK19.731.33 SEK−21.23%0.00%Công nghệ Điện tử
EPENEPENDION AB
100.0 SEK+0.20%11.462K0.842.894B SEK0.50%Công nghệ Điện tử
ERIC_AERICSSON, TELEFONAB. L M SER. A
56.7 SEK+0.53%49.373K0.77188.052B SEK−7.94 SEK−241.40%4.76%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ERIC_BERICSSON, TELEFONAB. L M SER. B
56.45 SEK+0.70%3.982M0.51188.052B SEK−7.94 SEK−241.40%4.78%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
GAPW_BGAPWAVES AB B
17.14 SEK+2.63%12.384K0.52533.848M SEK−1.98 SEK0.00%Công nghệ Điện tử
GOMXGOMSPACE GROUP AB
4.82 SEK+0.84%130.389K0.22678.025M SEK−1.70 SEK+0.84%0.00%Công nghệ Điện tử
INCOAXINCOAX NETWORKS AB
1.910 SEK+0.26%7.14K0.06206.58M SEK−0.21 SEK+63.94%0.00%Công nghệ Điện tử
IRISIRISITY AB
4.365 SEK+0.92%25.164K0.19214.889M SEK−3.57 SEK−25.92%0.00%Công nghệ Điện tử
IVSOINVISIO AB
220.5 SEK+0.68%42.325K0.8010.053B SEK57.053.87 SEK+291.44%0.32%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MAVENMAVEN WIRELESS SWEDEN AB
16.90 SEK+13.04%535.393K14.57876.549M SEK38.190.44 SEK0.00%Công nghệ Điện tử
NETI_BNET INSIGHT AB SER. B
6.165 SEK−1.83%627.334K0.462.169B SEK37.410.16 SEK+12.95%0.00%Công nghệ Điện tử
NOKIA_SEKNOKIA CORPORATION
36.570 SEK−0.15%218.636K0.44204.662B SEK28.221.30 SEK−84.60%3.66%Công nghệ Điện tử
Mua
SUSGSUSTAINION GROUP AB
0.720 SEK0.00%11.288K0.13118.043M SEK107.460.01 SEK−30.93%0.00%Công nghệ Điện tử
SYNC.BSYNCRO GROUP AB SER. B
0.0492 SEK+6.49%300.472K0.3828.788M SEK−0.20 SEK+18.08%0.00%Công nghệ Điện tử
WAYSWAYSTREAM GROUP AB
21.40 SEK+2.88%4.925K0.17172.693M SEK−0.60 SEK−123.41%3.50%Công nghệ Điện tử