Các công ty Thụy Điển tham gia một lĩnh vực: Commercial Services

Những Các công ty Thụy Điển sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Commercial Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
4C4C GROUP AB
16.46 SEK−1.44%10.598K1.26562.918M SEK−0.31 SEK0.00%
Sức mua mạnh
ABLOABL GROUP ASA
12.40 NOK+0.40%5420.501.557B SEK5.69%
Sức mua mạnh
ACROAXACTOR ASA
4.780 NOK−1.24%4420.031.416B SEK4.101.16 SEK−5.33%0.00%
Sức mua mạnh
ADEOADEVINTA ASA
113.2 NOK+0.71%2K0.06135.986B SEK−14.54 SEK−5758.55%0.00%
Theo dõi
AFRYAFRY AB
163.4 SEK+1.05%200.342K1.2018.391B SEK16.839.71 SEK+12.90%3.37%
Mua
AINOAINO HEALTH AB
0.445 SEK+8.54%2240.0437.634M SEK−0.19 SEK+41.57%0.00%
ARCEDEARCEDE PHARMA AB
0.0880 SEK+11.39%1.305M6.2710.39M SEK−0.40 SEK0.00%
AYIMA_BAYIMA GROUP AB SER. B
2.75 SEK+4.96%40.302K0.8819.349M SEK0.00%
BEAMMW_BBEAMMWAVE AB SER. B
8.98 SEK−1.75%8760.21118.191M SEK−1.42 SEK0.00%
BETCOBETTER COLLECTIVE A/S
304.5 SEK+1.50%119.17K0.6717.394B SEK38.847.84 SEK−13.46%0.00%
Mua
BONZUNBONZUN AB
0.0248 SEK+3.33%94.994K0.223.087M SEK−1.57 SEK−21.64%0.00%
BRANDBBRANDBEE
0.0040 SEK0.00%3.656M0.451.515M SEK−0.17 SEK−12.25%0.00%
BTCXGOOBIT GROUP
0.1270 SEK+15.45%726.283K0.9934.935M SEK−0.07 SEK+22.47%0.00%
BTS_BBTS GROUP AB SER. B
312.5 SEK+0.81%5.624K0.326.062B SEK1.73%
CEDERCEDERGRENSKA AB
15.5 SEK+9.15%5.186K2.98179.788M SEK−0.87 SEK−63.00%0.00%
CHOSACHOSA ONCOLOGY AB
0.3500 SEK+4.48%17.171K0.2322.706M SEK−0.30 SEK+88.68%0.00%
CINTCINT GROUP AB
13.54 SEK+8.67%1.972M1.982.884B SEK−24.16 SEK−33.45%0.00%
Mua
COORCOOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB
45.24 SEK+0.62%105.575K0.344.301B SEK28.001.62 SEK−39.94%10.61%
Sức mua mạnh
CRBXCARBIOTIX AB
0.0720 SEK+4.35%1.911M1.5411.733M SEK−0.30 SEK+18.82%0.00%
CRETCRETURNER GROUP
0.4520 SEK−4.64%140.217K0.7326.054M SEK−0.19 SEK−199.37%0.00%
CXCOMBINEDX AB
44.7 SEK+0.90%355.961K14.18
DIV.BDIVIDEND SWEDEN B
0.1900 SEK−2.06%87.352K0.3114.296M SEK0.00%
ELAN_BELANDERS AB SER. B
102.2 SEK−1.35%7.81K1.253.614B SEK14.577.01 SEK−47.12%4.06%
ENROENIRO GROUP AB
0.570 SEK0.00%1.132M2.88425.314M SEK−0.04 SEK+95.77%7.02%
EURAEUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB
0.0730 SEK−3.95%38.861K0.942.666M SEK−0.58 SEK+59.57%0.00%
EWRKEWORK GROUP AB
139.0 SEK−1.42%13.332K1.162.396B SEK18.627.46 SEK−7.40%4.68%
FREJAFREJA EID GROUP AB
7.34 SEK−0.81%26.613K0.47166.697M SEK−1.55 SEK+23.60%0.00%
FRNT.BFRONT VENTURES B
0.138 SEK−36.41%1.122M11.786.236M SEK−1.35 SEK−5355.47%0.00%
GPXGASPOROX AB
11.75 SEK+1.73%3.344K0.53101.085M SEK−0.16 SEK+69.26%0.00%
GREENGREEN LANDSCAPING GROUP AB
68.4 SEK−1.30%11.594K0.183.878B SEK17.803.84 SEK+14.68%0.00%
Sức mua mạnh
HEGRHEDERA GROUP AB
6.22 SEK0.00%30.0092.683M SEK6.670.93 SEK−11.80%0.00%
HOFIHOIST FINANCE AB
43.25 SEK+1.05%136.825K0.923.862B SEK6.906.27 SEK+19.30%0.00%
Mua
HOME.BHOMEMAID AB SER. B
15.2 SEK+1.33%1.375K0.17288.093M SEK20.780.73 SEK−17.19%6.32%
HUBSOHUBSO GROUP AB
0.1830 SEK+7.65%28.898K2.3220.494M SEK−0.32 SEK−36.51%0.00%
INTRUMINTRUM AB
34.96 SEK−4.61%1.242M0.724.223B SEK−0.61 SEK+98.37%38.62%
Theo dõi
ITERAOITERA ASA
11.90 NOK+3.48%2000.03952.652M SEK5.83%
Theo dõi
IZAFE_BIZAFE GROUP AB SER. B
0.260 SEK0.00%369.316K2.9565.152M SEK0.00%
JOBSJOB SOLUTION SWEDEN HOLDING AB
25.4 SEK0.00%1.736K1.03
KARKARNOV GROUP AB
64.5 SEK−2.57%26.459K0.186.958B SEK188.820.34 SEK−38.32%0.00%
Sức mua mạnh
KNOWKNOWIT AB
155.0 SEK+0.39%22.193K0.444.248B SEK17.738.74 SEK−37.74%4.84%
Bán
LCLEANLIFECLEAN INTERNATIONAL AB
8.88 SEK+4.96%57.467K0.84419.707M SEK−0.94 SEK−20.68%0.00%
LIPILIPIDOR AB
0.455 SEK+1.56%29.467K0.5113.184M SEK−0.52 SEK+65.80%0.00%
LOOMISLOOMIS AB
280.8 SEK+0.93%64.068K0.8420.505B SEK13.4020.96 SEK−4.61%4.27%
Sức mua mạnh
MODIMOTION DISPLAY SCANDINAVIA AB
0.736 SEK0.00%4070.0213.007M SEK−0.10 SEK+73.16%0.00%
NGSNGS GROUP AB
6.26 SEK−0.63%1.341K0.3656.483M SEK−13.54 SEK−1645.34%0.00%
NIL_BNILORNGRUPPEN AB SER. B
63.0 SEK−0.79%9.016K0.37718.325M SEK18.283.45 SEK−61.10%7.94%
NOVUNOVUS GROUP INTERNATIONAL AB
2.94 SEK−6.37%3.065K0.8530.494M SEK6.80%
OGUN_BOGUNSEN AB SER. B
38.50 SEK+6.80%68.542K7.33411.95M SEK11.093.47 SEK−22.93%11.69%
PION_BPION GROUP AB SER. B
7.25 SEK−0.55%7.319K0.57349.274M SEK−0.03 SEK6.90%
PIXELPIXELFOX
0.640 SEK+3.23%5720.127.118M SEK0.00%
QLIROQLIRO AB
18.00 SEK+2.56%3.818K0.21323.514M SEK83.720.22 SEK0.00%
Theo dõi
REJL_BREJLERS AB SER. B
141.5 SEK+0.71%6.628K0.293.128B SEK16.648.50 SEK−10.89%3.18%
Mua
SDETSENSODETECT AB
0.1295 SEK+11.64%240.806K0.3538.202M SEK−0.04 SEK+26.96%0.00%
SDIP_BSDIPTECH AB SER. B
259.6 SEK+1.17%28.907K0.4710.012B SEK22.9211.33 SEK−1.36%0.00%
Sức mua mạnh
SDSSEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS
7.90 SEK−1.25%9.915K3.34101.245M SEK−7.39 SEK−1707.16%0.00%
SECISECITS HOLDING AB
0.0780 SEK−5.57%144.682K0.3233.881M SEK−0.44 SEK+36.46%0.00%
SECU_BSECURITAS AB SER. B
107.80 SEK+1.60%760.123K0.7661.761B SEK48.062.24 SEK−73.87%3.20%
Theo dõi
SFLSAFELLO GROUP AB
3.66 SEK+1.39%49.792K1.4974.846M SEK−0.04 SEK+96.41%0.00%
SIBEKSIBEK AB
19.30 SEK−2.28%6410.52185.28M SEK0.00%
SOLIDXSOLIDX AB
4.26 SEK+0.95%19.2K6.66132.06M SEK34.860.12 SEK−22.36%0.00%
SVIKSTUDSVIK AB
137.6 SEK+1.93%9.518K2.021.131B SEK23.235.92 SEK+1.87%1.45%
TOURNTOURN INTERNATIONAL AB
8.34 SEK+1.46%3.426K0.2381.343M SEK−1.90 SEK−4.13%0.00%
TPGRTIME PEOPLE GROUP
14.1 SEK−2.76%1.505K2.82102.225M SEK117.110.12 SEK−93.49%10.64%
TRADTRADEDOUBLER AB
4.63 SEK+1.31%2.795K0.16208.983M SEK8.340.56 SEK+3.16%0.00%
TRNSFTRANSFER GROUP
0.1770 SEK+2.31%197.814K0.2455.809M SEK−0.10 SEK+49.42%0.00%
TSECTEMPEST SECURITY AB
15.75 SEK−0.94%19.815K2.78165.116M SEK44.680.35 SEK−62.35%0.00%
VIMABVIMAB GROUP AB
9.28 SEK+2.88%3.779K0.50207.246M SEK−0.75 SEK−101.69%0.00%
VO2VO2 CAP HOLDING AB
2.95 SEK+4.98%3.684K0.19157.769M SEK28.340.10 SEK−60.84%0.00%
VPAB.BVETERANPOOLEN AB SER. B
34.05 SEK+1.95%6.315K0.40681.629M SEK16.392.08 SEK−0.03%5.87%
WISEWISE GROUP AB
26.7 SEK−1.11%6.004K0.70197.336M SEK−2.19 SEK−184.57%14.98%
XPCXP CHEMISTRIES AB
0.0455 SEK−7.14%341.345K1.341.65M SEK−0.22 SEK+14.35%0.00%
ZALOZALARIS ASA
48.1 NOK+0.84%7500.951.107B SEK−1.65 SEK−39.06%0.97%
Sức mua mạnh