Công nghệ Sức khỏe

Các công ty Thụy Điển tham gia một lĩnh vực: công nghệ sức khỏe

Những Các công ty Thụy Điển sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ASTRAZENECA PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như RAYTELLIGENCE và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AZNASTRAZENECA PLC
2.595 T SEK1660.0 SEK−0.75%99.96 K0.4738.0943.58 SEK+34.22%1.85%
Mua
SOBISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
95.28 B SEK276.2 SEK−1.43%136.882 K0.3743.486.35 SEK−38.51%0.00%
Sức mua mạnh
GETI_BGETINGE AB SER. B
52.023 B SEK192.15 SEK+0.60%1.178 M0.6022.908.39 SEK−10.15%2.30%
Theo dõi
EKTA_BELEKTA AB SER. B
32.878 B SEK87.20 SEK+1.34%499.597 K0.5023.293.74 SEK+75.96%2.79%
Theo dõi
CCAMXCAMURUS AB
32.298 B SEK548.0 SEK−2.23%26.68 K0.5470.357.79 SEK+289.26%0.00%
Mua
VITRVITROLIFE AB
25.396 B SEK186.4 SEK−0.59%25.969 K0.41−28.33 SEK−1031.05%0.53%
Mua
BIOA_BBIOARCTIC AB SER. B
20.993 B SEK228.0 SEK−4.36%127.794 K0.83−1.39 SEK−137.85%0.00%
Sức mua mạnh
VIMIANVIMIAN GROUP AB
17.299 B SEK33.60 SEK−1.03%25.327 K0.10177.030.19 SEK0.00%
Mua
BONEXBONESUPPORT HOLDING AB
16.93 B SEK258.4 SEK+0.31%91.318 K0.8563.934.04 SEK0.00%
Sức mua mạnh
BIOTBIOTAGE AB
14.193 B SEK180.2 SEK+1.58%147.539 K1.7659.853.01 SEK−16.62%0.90%
Mua
BIOG_BBIOGAIA AB SER. B
12.754 B SEK126.8 SEK+0.40%64.946 K0.5834.493.68 SEK−10.16%1.15%
Mua
XVIVOXVIVO PERFUSION AB
12.521 B SEK387.5 SEK−2.52%23.472 K0.78120.973.20 SEK+241.51%0.00%
Sức mua mạnh
SECARESWEDENCARE AB
8.881 B SEK57.00 SEK+1.88%32.414 K0.24126.550.45 SEK−47.17%0.41%
Mua
MMCAPMEDCAP AB
7.848 B SEK518 SEK−2.26%7.499 K0.4437.9013.67 SEK+64.97%0.00%
Theo dõi
SUSSURGICAL SCIENCE SWEDEN AB
7.159 B SEK141.2 SEK+0.64%29.242 K0.1334.634.08 SEK−6.23%0.00%
Mua
CALTXCALLIDITAS THERAPEUTICS AB
6.145 B SEK113.6 SEK−0.79%244.141 K0.61−8.69 SEK−11.21%0.00%
Sức mua mạnh
CEVICELLAVISION AB
6.058 B SEK255.0 SEK+0.39%10.147 K0.6843.075.92 SEK+42.44%0.89%
Mua
MEDIOMEDISTIM ASA
3.459 B SEK179.0 NOK+2.29%2112.0731.945.54 SEK−11.63%2.40%
Bán
SEYESMART EYE AB
3.429 B SEK97.8 SEK+0.82%59.996 K0.22−1.55 SEK+87.60%0.00%
Sức mua mạnh
BICOBICO GROUP AB
3.126 B SEK45.96 SEK+3.75%483.91 K2.58−26.83 SEK−95.13%0.00%
Sức mua mạnh
HNSAHANSA BIOPHARMA AB
2.589 B SEK39.92 SEK−2.63%249.958 K0.98−16.08 SEK−11.82%0.00%
Sức mua mạnh
PROBPROBI AB
2.416 B SEK208 SEK−1.89%360.13−0.05 SEK−101.31%0.61%
BBACTI_BBACTIGUARD HOLDING AB SER. B
2.397 B SEK68.4 SEK0.00%3360.14−3.60 SEK−115.71%0.00%
EEGTXEGETIS THERAPEUTICS AB
2.305 B SEK7.89 SEK+0.13%184.203 K0.34−1.22 SEK−11.51%0.00%
Sức mua mạnh
GENOGENOVIS AB
2.219 B SEK35.05 SEK+3.39%33.463 K0.2374.800.47 SEK−27.71%0.00%
Mua
BINVBIOINVENT INTERNATIONAL AB
2.168 B SEK34.40 SEK+4.40%190.25 K1.45−5.08 SEK−999.37%0.00%
Sức mua mạnh
SEDANASEDANA MEDICAL AB
2.071 B SEK21.50 SEK+3.12%166.836 K1.94−0.23 SEK+67.69%0.00%
Sức mua mạnh
NANOFSNANOFORM FINLAND OYJ
2.042 B SEK24.35 SEK+3.62%20.241 K1.13−2.96 SEK+7.06%0.00%
Sức mua mạnh
XSPRAYXSPRAY PHARMA AB
2.003 B SEK72.8 SEK+13.57%104.288 K2.35−7.87 SEK−16.74%0.00%
VICOVICORE PHARMA HOLDING AB
1.977 B SEK17.16 SEK−3.05%401.019 K1.03−2.15 SEK+38.76%0.00%
Sức mua mạnh
SSTILSTILLE AB
1.851 B SEK206 SEK0.00%5.287 K0.6844.364.64 SEK−14.79%0.87%
DDVYSRDEVYSER DIAGNOSTICS AB
1.654 B SEK102.5 SEK0.00%3.988 K0.19−2.83 SEK+23.86%0.00%
Sức mua mạnh
IMP_A_SDBIMPLANTICA AG SDB
Chứng chỉ lưu ký
1.65 B SEK28.30 SEK−0.35%11.12 K0.16−3.93 SEK−23.36%0.00%
Sức mua mạnh
PHOOPHOTOCURE ASA
1.636 B SEK60.9 NOK−1.30%1600.10402.250.15 SEK0.00%
Sức mua mạnh
DDOXADOXA AB
1.629 B SEK2.520 SEK−0.59%236.391 K0.512.990.84 SEK0.00%
CCRAD_BC-RAD AB SER. B
1.417 B SEK42.60 SEK+1.55%45.77 K0.6324.461.74 SEK+406.96%0.00%
Sức mua mạnh
EEQLEQL PHARMA AB
1.372 B SEK49.8 SEK+5.51%55.474 K2.1564.490.77 SEK−26.26%0.00%
AZTOARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA
1.337 B SEK23.15 NOK−8.13%1.5 K1.6569.900.33 SEK−3.64%0.00%
Mua
MSON_AMIDSONA AB SER. A
1.283 B SEK10.5 SEK0.00%480.56−0.21 SEK+96.97%0.00%
MSON_BMIDSONA AB SER. B
1.283 B SEK8.83 SEK+0.11%114.062 K2.77−0.21 SEK+96.99%0.00%
IIBT_BINFANT BACTERIAL THERAPEUTICS AB SER. B
1.229 B SEK92.4 SEK+1.32%3.855 K0.70−9.98 SEK−62.99%0.00%
SSYNTSYNTHETICMR AB
1.154 B SEK27.1 SEK−2.17%61.22 K3.90112.730.24 SEK+62.21%0.00%
Sức mua mạnh
DDMYD_BDIAMYD MEDICAL AB SER. B
1.143 B SEK11.62 SEK+1.22%128.679 K0.76−1.21 SEK+15.47%0.00%
IINTEG_BINTEGRUM AB SER. B
984.445 M SEK54.8 SEK+2.62%24.756 K1.03122.600.45 SEK0.00%
CCRNO_BCERENO SCIENTIFIC AB SER. B
963.622 M SEK4.380 SEK+6.26%780.593 K1.58−0.32 SEK−52.03%0.00%
OOSSDOSSDSIGN AB
947.292 M SEK9.12 SEK−5.98%309.523 K0.87−1.37 SEK+13.73%0.00%
PPAXPAXMAN AB
842.254 M SEK44.2 SEK−0.23%24.046 K0.7035.201.26 SEK0.00%
IIRLAB_AIRLAB THERAPEUTICS AB SER. A
816.927 M SEK15.50 SEK−1.59%44.308 K0.56−3.03 SEK−9.24%0.00%
MMNTCMENTICE AB
792.634 M SEK29.2 SEK−5.81%13.853 K0.67−1.02 SEK−2.88%0.00%
Theo dõi
AATORXALLIGATOR BIOSCIENCE AB
741.362 M SEK0.966 SEK−1.23%1.227 M1.07−1.34 SEK−74.28%0.00%
Mua
ORXOREXO AB
699.615 M SEK19.60 SEK−3.92%20.184 K0.74−2.13 SEK+66.39%0.00%
MMOBMOBERG PHARMA AB
673.029 M SEK23.90 SEK−4.32%454.161 K0.64−1.22 SEK−127.17%0.00%
CCANTACANTARGIA AB
650.251 M SEK3.642 SEK+2.88%146.008 K0.35−1.40 SEK+38.16%0.00%
Sức mua mạnh
SEZISENZIME AB
631.559 M SEK6.30 SEK+0.32%94.889 K0.77−1.30 SEK+45.20%0.00%
PPROPROMIMIC AB
615.306 M SEK34.3 SEK+2.69%1.934 K0.30−0.50 SEK+46.68%0.00%
BBRAIN_BTABRAINCOOL AB BTA
604.338 M SEK2.48 SEK+7.83%144.533 K0.48
BBRAINBRAINCOOL AB
604.338 M SEK2.460 SEK+3.14%283.654 K0.47−0.25 SEK+41.26%0.00%
FFLUOFLUOGUIDE A/S
593.438 M SEK49.25 SEK+1.23%11.327 K2.16−4.96 SEK−47.31%0.00%
Sức mua mạnh
HHAMLET.BHAMLET BIOPHARMA AB SER. B
571.104 M SEK4.65 SEK+4.03%278.015 K0.73−0.24 SEK−5.23%0.00%
ONCOONCOPEPTIDES AB
570.825 M SEK2.690 SEK−0.55%1.584 M0.77−1.96 SEK+32.98%0.00%
Theo dõi
EENZYENZYMATICA AB
501.075 M SEK2.89 SEK0.00%8.259 K0.07−0.32 SEK+22.13%0.00%
IIMMUMENDUS AB
480.43 M SEK0.4750 SEK−0.42%1.019 M0.71−0.16 SEK+75.97%0.00%
Sức mua mạnh
IINITINITIATOR PHARMA A/S
475.206 M SEK9.20 SEK+2.45%19.138 K0.93−0.53 SEK+43.31%0.00%
BOULBOULE DIAGNOSTICS AB
392.214 M SEK9.96 SEK−1.39%18.092 K0.2814.380.69 SEK+44.28%0.00%
Theo dõi
XBRANEXBRANE BIOPHARMA AB
372.481 M SEK0.2760 SEK+12.65%33.071 M1.32−1.58 SEK−88.69%0.00%
Mua
MMAGLEMAGLE CHEMOSWED HOLDING AB
360.72 M SEK33.2 SEK−0.60%1000.1229.321.13 SEK+40.61%0.00%
MMPOSMICROPOS MEDICAL AB
334.239 M SEK2.30 SEK+4.55%26.52 K0.52−0.16 SEK−7.73%0.00%
IIVACCINTERVACC AB
310.14 M SEK4.045 SEK−1.22%91.744 K0.67−1.44 SEK−17.56%0.00%
AACEASCELIA PHARMA AB
309.559 M SEK9.00 SEK−1.85%91.666 K0.47−2.63 SEK+35.84%0.00%
MVIRMEDIVIR AB
305.867 M SEK2.68 SEK−1.83%131.111 K0.59−1.24 SEK−2.58%0.00%
Sức mua mạnh
CCURASCURASIGHT A/S
294.072 M SEK9.68 DKK+1.47%6.014 K1.44−2.28 SEK−33.86%0.00%
GGUARDGUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB
291.787 M SEK29.0 SEK0.00%30.441 K1.35−8.74 SEK+48.83%0.00%
SSYNACTSYNACT PHARMA AB
290.727 M SEK7.045 SEK+0.07%69.858 K0.77−6.54 SEK−82.62%0.00%
Theo dõi
QQLINEAQ-LINEA AB
275.737 M SEK2.430 SEK+2.97%171.171 K1.41−5.35 SEK+41.91%0.00%
IINDEXINDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB
269.54 M SEK0.508 SEK+0.40%3.369 M0.31−0.11 SEK+54.19%0.00%
NNICANANOLOGICA AB
260.654 M SEK5.90 SEK0.00%36.707 K1.17−2.10 SEK−31.51%0.00%
EEPIS_BEPISURF MEDICAL AB B
247.62 M SEK0.3050 SEK−5.43%526.237 K0.94−0.31 SEK−3.31%0.00%
ACARIXACARIX AB
235.532 M SEK0.3255 SEK+1.88%2.486 M0.70−0.14 SEK+45.20%0.00%
CCLBIOCORLINE BIOMEDICAL AB
226.728 M SEK10.55 SEK0.00%4650.06−0.21 SEK−207.06%0.00%
SSENZASENZAGEN AB
223.322 M SEK9.02 SEK−2.80%5.205 K0.23−0.91 SEK+36.23%0.00%
SSANIONSANIONA AB
216.915 M SEK1.950 SEK0.00%218.423 K0.69−1.28 SEK+61.40%0.00%
DDICOTDICOT AB
211.749 M SEK0.2570 SEK−0.77%300.897 K0.32−0.07 SEK+67.88%0.00%
KKANKANCERA AB
207.713 M SEK1.736 SEK+1.28%222.113 K0.42−0.70 SEK+14.37%0.00%
LLUMITOLUMITO
204.373 M SEK0.812 SEK−17.98%1.695 M4.570.00%
ABLIABLIVA AB
191.401 M SEK0.1870 SEK+3.20%1.542 M1.18−0.09 SEK+20.48%0.00%
Sức mua mạnh
AARCOMAARCOMA AB
190.531 M SEK14.95 SEK+3.46%54.603 K1.2421.170.71 SEK+1053.76%0.00%
AALZCUR_BTAALZECURE PHARMA AB BTA
187.285 M SEK2.24 SEK+4.19%22.35 K1.23−0.57 SEK+40.15%0.00%
AALZCURALZECURE PHARMA AB
187.285 M SEK2.25 SEK+2.27%22.729 K0.10−0.57 SEK+40.15%0.00%
ACTIACTIVE BIOTECH AB
176.89 M SEK0.4980 SEK+1.84%161.816 K0.45−0.15 SEK+29.90%0.00%
PPHIPHASE HOLOGRAPHIC IMAGING PHI AB
173.397 M SEK6.42 SEK−3.02%20.962 K1.02−1.01 SEK+31.12%0.00%
CCLS_BCLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS AB SER. B
167.96 M SEK22.585 SEK+13.61%111.674 K3.94−11.53 SEK+66.26%0.00%
VIVEVIVESTO AB
166.524 M SEK0.3020 SEK−2.42%348.364 K1.30−0.22 SEK+28.59%0.00%
CCESSACESSATECH A/S
161.459 M SEK6.14 DKK+2.68%17.842 K0.83−2.93 SEK+5.75%0.00%
DIGNDIGNITANA AB
161.084 M SEK2.18 SEK+9.00%219.478 K2.11−0.26 SEK+9.83%0.00%
XINTXINTELA AB
154.226 M SEK0.260 SEK−4.41%331.12 K1.11−0.13 SEK+72.70%0.00%
BBIOVIC_BBIOVICA INTERNATIONAL AB SER. B
150.628 M SEK1.800 SEK+0.45%128.133 K0.45−2.49 SEK+8.90%0.00%
Sức mua mạnh
AANNXANNEXIN PHARMACEUTICALS AB
147.506 M SEK0.265 SEK−5.36%711.307 K2.28−0.14 SEK+9.39%0.00%
BBIBBBIBBINSTRUMENTS AB
144.851 M SEK5.54 SEK+1.47%4.933 K0.29−0.44 SEK+12.14%0.00%
NNEOLANEOLA MEDICAL AB
140.3 M SEK2.00 SEK0.00%8.349 K0.29−0.15 SEK+57.02%0.00%
IICOICONOVO AB
137.544 M SEK11.10 SEK−5.13%33.987 K0.28−3.78 SEK+34.22%0.00%