Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

200
Cổ phiếu
5125.538B
Giá trị vốn hóa thị trường
175.622K
Khối lượng
+0.45%
Thay đổi
−8.19%
Hiệu suất Tháng
+10.06%
Hiệu suất Năm
−6.81%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABERAABERA BIOSCIENCE4.460SEK−7.28%−0.350SEK
Bán Mạnh
46.542K207.577K57.569MSEK−1.53SEK
ABLIABLIVA AB
0.3025SEK6.14%0.0175SEK
Mua
11.633M3.519M319.53MSEK−0.23SEK10
ACARIXACARIX AB
0.2830SEK1.98%0.0055SEK
Bán
1.122M317.61K105.653MSEK−0.28SEK8
ACEASCELIA PHARMA AB
14.20SEK−2.07%−0.30SEK
Bán
78.836K1.119M490.986MSEK−3.30SEK21
ACTIACTIVE BIOTECH AB
1.000SEK0.91%0.009SEK
Mua
105.098K105.098K264.887MSEK−0.26SEK8
ACUCACUCORT1.885SEK0.80%0.015SEK
Bán
65.351K123.187K58.966MSEK−0.45SEK
AEGIRAEGIRBIO AB
1.964SEK−2.60%−0.053SEK
Bán
61.287K120.337K41.791MSEK−5.02SEK
ALZALZINOVA AB
4.00SEK−0.99%−0.04SEK
Mua
108.653K434.612K129.676MSEK−0.45SEK
ALZCURALZECURE PHARMA AB
4.43SEK1.61%0.07SEK
Theo dõi
15.111K66.942K275.045MSEK−1.54SEK12
AMNIAMNIOTICS AB
1.190SEK−0.83%−0.010SEK
Bán
1.455K1.731K19.119MSEK−3.05SEK17
ANNXANNEXIN PHARMACEUTICALS AB
1.240SEK−0.80%−0.010SEK
Mua
58.199K72.167K200.714MSEK−0.39SEK5
APTAAPTAHEM0.428SEK−2.73%−0.012SEK
Bán
346.037K148.104K71.695MSEK−0.09SEK
ARCOMAARCOMA AB
9.20SEK−1.71%−0.16SEK
Mua
3.517K32.356K121.307MSEK−0.43SEK31
AROCAROCELL AB (PUBL)
0.734SEK−6.85%−0.054SEK
Mua
699.628K513.527K169.085MSEK−0.38SEK
ASAPASARINA PHARMA AB
1.432SEK47.78%0.463SEK
Sức mua mạnh
711.005K1.018M32.422MSEK−0.99SEK6
ATORXALLIGATOR BIOSCIENCE AB
2.055SEK2.24%0.045SEK
Mua
3.769M7.746M453.302MSEK−0.81SEK46
AZNASTRAZENECA PLC
1340.0SEK2.84%37.0SEK
Bán
578.268K774.879M2.09TSEK93.2013.76SEK83.1K
AZTOARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA
42.60NOK−3.71%−1.64NOK
Bán Mạnh
1.97K83.922K2.198BSEK68.780.70SEK
BACTI_BBACTIGUARD HOLDING AB SER. B
101.0SEK−0.98%−1.0SEK
Bán
33834.138K3.539BSEK−1.83SEK188
BGBIOOBERGENBIO ASA
6.790NOK−7.87%−0.580NOK
Bán
4072.764K671.383MSEK−3.42SEK
BIBBBIBBINSTRUMENTS4.89SEK1.88%0.09SEK
Bán
19.3K94.377K111.556MSEK−0.51SEK
BICOBICO GROUP AB
118.55SEK2.11%2.45SEK
Mua
344.653K40.859M8.367BSEK209.980.62SEK1.159K
BINVBIOINVENT INTERNATIONAL AB
32.00SEK0.31%0.10SEK
Bán
26.01K832.32K2.106BSEK−0.64SEK84
BIOA_BBIOARCTIC AB SER. B
297.4SEK−1.78%−5.4SEK
Bán
217.483K64.679M26.189BSEK−0.13SEK61
BIOEXBIOEXTRAX AB
4.314SEK−1.95%−0.086SEK
Mua
176.885K763.082K109.843MSEK−1.01SEK
BIOG_BBIOGAIA AB SER. B
95.68SEK−0.74%−0.71SEK
Mua
627.343K60.024M9.662BSEK26.053.70SEK212
BIOSBIOSERVO TECHNOLOGIES AB
2.03SEK1.00%0.02SEK
Theo dõi
84.53K171.596K57.727MSEK−2.27SEK30
BIOSGNBIOSERGEN AB
1.192SEK−0.33%−0.004SEK
Theo dõi
22.2K26.462K50.574MSEK−1.51SEK2
BIOTBIOTAGE AB
175.8SEK2.21%3.8SEK
Mua
55.205K9.705M11.6BSEK47.613.62SEK497
BIOVIC_BBIOVICA INTERNATIONAL AB SER. B
8.96SEK0.79%0.07SEK
Mua
260.148K2.331M409.888MSEK−2.69SEK25
BIOWKSBIO-WORKS TECHNOLOGIES AB
21.05SEK−3.88%−0.85SEK
Theo dõi
4.976K104.745K738.197MSEK−1.36SEK40
BONESBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
16.90SEK22.91%3.15SEK
Sức mua mạnh
47794147.04MSEK−4.75SEK20
BONEXBONESUPPORT HOLDING AB
88.00SEK0.57%0.50SEK
Sức mua mạnh
200.239K17.621M5.681BSEK−1.12SEK98
BOULBOULE DIAGNOSTICS AB
14.35SEK−3.69%−0.55SEK
Bán
76.164K1.093M557.255MSEK33.900.45SEK
BRAINBRAINCOOL1.720SEK−2.82%−0.050SEK
Bán Mạnh
167.158K287.512K275.93MSEK−0.59SEK22
CALMA.BCALMARK B1.002SEK6.60%0.062SEK
Bán
114.974K115.204K48.112MSEK−1.24SEK
CALTXCALLIDITAS THERAPEUTICS AB
97.10SEK−0.82%−0.80SEK
Theo dõi
150.307K14.595M5.212BSEK−12.06SEK66
CAMXCAMURUS AB
248.4SEK−1.11%−2.8SEK
Bán Mạnh
51.164K12.709M13.757BSEK521.700.51SEK148
CANTACANTARGIA AB
5.530SEK−10.30%−0.635SEK
Bán
4.02M22.231M923.443MSEK−3.10SEK26
CESSACESSATECH1.630DKK1.24%0.020DKK
Bán
17.469K28.474K34.264MSEK−3.18SEK
CEVICELLAVISION AB
257.0SEK−4.81%−13.0SEK
Mua
9.676K2.487M6.13BSEK51.195.27SEK200
CLBIOCORLINE BIOMEDICAL AB
9.00SEK−5.66%−0.54SEK
Bán Mạnh
43.55K391.95K193.417MSEK293.540.03SEK
CLINE_BCLINE SCIENTIFIC AB SER. B
1.150SEK−9.73%−0.124SEK
Bán
24.116K27.733K20.913MSEK
CLS_BCLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS AB SER. B
0.700SEK6.06%0.040SEK
Bán
549.585K384.71K94.585MSEK−1.02SEK12
CMHCHORDATE MEDICAL HOLDING AB
0.5340SEK0.75%0.0040SEK
Bán
229.894K122.763K124.11MSEK−0.16SEK3
CMOTEC_BSCANDINAVIAN CHEMOTECH AB B
8.00SEK11.89%0.85SEK
Mua
180.397K1.443M93.481MSEK−2.25SEK
COALACOALA-LIFE GROUP AB
0.9002SEK−9.93%−0.0993SEK
Bán Mạnh
1.829M1.647M250.423MSEK−4.06SEK
COEGINCOEGIN PHARMA0.149SEK9.56%0.013SEK
Bán
3.935M586.294K124.139MSEK−0.05SEK3
COEGIN.BTCOEGIN PHARMA BT0.139SEK7.75%0.010SEK1.76M244.686K124.139MSEK
COMBICOMBIGENE AB
8.870SEK−0.22%−0.020SEK
Theo dõi
19.99K177.311K175.637MSEK3.752.37SEK8
CRAD_BC-RAD AB SER. B
37.40SEK−1.45%−0.55SEK
Bán
29.961K1.121M1.263BSEK181.670.21SEK79
CRNO.BCERENO SCIENTIFIC B2.770SEK2.03%0.055SEK
Mua
228.733K633.59K382.917MSEK−0.20SEK
CSMEDCS MEDICA3.80DKK1.33%0.05DKK
Bán
31.817K120.905K
CURASCURASIGHT12.38DKK3.00%0.36DKK
Mua
2.085K25.812K375.465MSEK−0.87SEK
CYXOCYXONE AB
0.543SEK3.82%0.020SEK
Bán
62.743K34.069K53.455MSEK−0.65SEK8
DANCANDANCANN PHARMA0.590DKK−1.01%−0.006DKK
Bán
245.999K145.139K58.478MSEK−0.69SEK
DBP.BDOUBLE BOND PHARMACEUTICAL B0.600SEK1.69%0.010SEK
Sức mua mạnh
114.301K68.581K37.957MSEK−0.05SEK
DEARDUEARITY AB
7.70SEK−1.79%−0.14SEK
Bán
69.91K538.307K123.013MSEK−1.39SEK
DEXDEXTECH MEDICAL4.84SEK2.76%0.13SEK
Mua
4.71K22.796K89.472MSEK−0.29SEK
DIABIODIAGONAL BIO AB
0.626SEK0.97%0.006SEK
Bán
154.48K96.704K21.763MSEK−0.97SEK
DICOTDICOT0.348SEK4.50%0.015SEK
Theo dõi
546.091K190.04K143.136MSEK−0.21SEK
DIGNDIGNITANA AB
5.29SEK−3.82%−0.21SEK
Mua
6.265K33.142K372.808MSEK−0.34SEK26
DMYD_BDIAMYD MEDICAL AB SER. B
16.25SEK0.99%0.16SEK
Sức mua mạnh
91.282K1.483M1.25BSEK−1.25SEK21
DOXADOXA AB
6.200SEK1.64%0.100SEK
Mua
129.741K804.394K1.83BSEK8.140.75SEK
DVYSRDEVYSER DIAGNOSTICS AB
73.09SEK0.40%0.29SEK
Mua
71051.894K
ECTIN.BECTIN RESEARCH B0.967SEK0.83%0.008SEK
Mua
34.749K33.602K13.89MSEK−0.94SEK
EEVIAEEVIA HEALTH1.636SEK0.37%0.006SEK
Bán
14.853K24.3K49.652MSEK−1.27SEK
EGTXEGETIS THERAPEUTICS AB
6.17SEK−2.53%−0.16SEK
Theo dõi
485.673K2.997M1.54BSEK−0.76SEK12
EKTA_BELEKTA AB SER. B
78.26SEK−0.69%−0.54SEK
Mua
988.287K77.343M29.902BSEK36.452.16SEK4.826K
ELICELICERA THERAPEUTICS AB
3.530SEK0.00%0.000SEK
Bán
12.609K44.51K69.83MSEK−0.89SEK
ELNELLEN AB
3.15SEK0.00%0.00SEK
Bán
3501.103K13.959MSEK7
EMPLIEMPLICURE AB
0.712SEK0.28%0.002SEK
Bán
1.559K1.11K18.84MSEK−1.15SEK
ENZYENZYMATICA AB
4.445SEK3.73%0.160SEK
Mua
52.848K234.909K730.122MSEK−0.38SEK26
EPIS_BEPISURF MEDICAL AB B
2.185SEK−2.89%−0.065SEK
Bán
439.375K960.034K583.203MSEK−0.28SEK29
EQLEQL PHARMA32.0SEK0.00%0.0SEK
Mua
1.762K56.384K930.036MSEK
ERMAENORAMA PHARMA AB
8.74SEK−1.80%−0.16SEK
Mua
33.512K292.895K64.377MSEK−5.02SEK10
EUCIEUROCINE VACCINES1.350SEK−4.59%−0.065SEK
Mua
117.427K158.526K37.519MSEK−1.28SEK4
EXPRS2EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB
13.00SEK5.01%0.62SEK
Bán
210.969K2.743M488.888MSEK−2.45SEK28
FLUIFLUICELL AB
3.200SEK0.95%0.030SEK
Theo dõi
116.78K373.696K78.376MSEK−1.34SEK19
FLUOFLUOGUIDE A/S
58.7SEK−1.68%−1.0SEK
Mua
20.683K1.214M692.741MSEK−3.00SEK
GABAGABATHER AB
4.385SEK−0.34%−0.015SEK
Bán
2.351K10.309K59.756MSEK−0.98SEK3
GEANGENETIC ANALYSIS2.325NOK3.56%0.080NOK
Mua
8.09K18.809K
GENOGENOVIS AB
63.0SEK0.00%0.0SEK
Mua
118.248K7.45M4.124BSEK100.830.62SEK33
GETI_BGETINGE AB SER. B
250.5SEK−3.06%−7.9SEK
Mua
1.076M269.439M68.229BSEK28.269.15SEK11.082K
GTAB.BGLYCOREX TRANSPLANTATION B4.44SEK4.47%0.19SEK
Mua
45.232K200.83K327.912MSEK−0.15SEK24
GUARDGUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB
1.270SEK1.60%0.020SEK
Mua
135.512K172.1K638.913MSEK−0.30SEK
HAMLET.BHAMLET PHARMA B3.890SEK−0.38%−0.015SEK
Bán
51.443K200.113K280.296MSEK−0.19SEK
HEARTSCANDINAVIAN REAL HEART AB
2.89SEK−3.99%−0.12SEK
Bán Mạnh
54.776K158.303K95.9MSEK−0.46SEK
HEMCHEMCHECK SWEDEN AB
0.348SEK7.08%0.023SEK
Mua
137.872K47.979K11.96MSEK−0.65SEK
HMPLYHEMPLY BALANCE HOLDING1.91SEK−16.59%−0.38SEK
Bán Mạnh
10.115K19.32K5.392MSEK−10.89SEK8
HNSAHANSA BIOPHARMA AB
59.05SEK10.37%5.55SEK
Bán
1.177M69.498M3.097BSEK−14.06SEK131
IBT_BINFANT BACTERIAL THERAPEUTICS AB SER. B
51.60SEK3.20%1.60SEK
Bán
1.317K67.957K579.271MSEK−3.70SEK
ICOICONOVO AB
43.0SEK−6.32%−2.9SEK
Bán Mạnh
14.962K643.366K380.442MSEK−4.54SEK
IDOGENIDOGEN AB
0.1180SEK−3.67%−0.0045SEK
Bán
558.629K65.918K12.316MSEK−1.11SEK10
IMMNOVIMMUNOVIA AB
22.12SEK0.55%0.12SEK
Bán
27.728K613.343K500.611MSEK−6.54SEK65
IMMUMENDUS AB
2.420SEK1.68%0.040SEK
Bán
69.641K168.531K482.549MSEK−0.64SEK29
IMP_A_SDBIMPLANTICA AG SDB
Chứng chỉ lưu ký
41.40SEK2.10%0.85SEK
Mua
12.062K499.367K2.406BSEK−3.38SEK
IMSINVENT MEDIC0.930SEK−2.52%−0.024SEK
Mua
31.535K29.328K23.956MSEK−0.66SEK10
INDEXINDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB
0.4460SEK−1.98%−0.0090SEK
Bán
1.919M855.688K237.579MSEK−0.13SEK9
INITINITIATOR PHARMA A/S
6.08SEK−1.46%−0.09SEK
Bán
12.446K75.672K317.878MSEK−1.50SEK1