Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

40
Cổ phiếu
300.487B
Giá trị vốn hóa thị trường
110.006K
Khối lượng
−0.91%
Thay đổi
+6.04%
Hiệu suất Tháng
+17.34%
Hiệu suất Năm
+15.67%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AFGOAF GRUPPEN ASA
114.0 NOK+1.60%1000.6511.991B SEK20.545.69 SEK−40.71%9.04%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ASTKOASETEK A/S
6.32 NOK+7.48%2200.01591.92M SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AXOLOTAXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB
0.364 SEK−3.70%226.845K0.3742.929M SEK−0.15 SEK+44.47%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BORROBORR DRILLING LIMITED
63.35 NOK−5.59%8970.3016.567B SEK−1.25 SEK+93.64%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BRAVBRAVIDA HOLDING AB
71.70 SEK+1.92%337.485K0.4914.633B SEK11.176.42 SEK+5.35%4.53%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BWEOBW ENERGY LIMITED
24.25 NOK+0.21%1.001K0.056.036B SEK−0.28 SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BYGGPBYGGPARTNER GRUPPEN AB
13.18 SEK+2.33%38.701K2.69597.613M SEK−8.28 SEK−232.43%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ELTELELTEL AB
7.40 SEK−3.65%46.776K1.651.159B SEK−1.95 SEK−677.85%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EOLU_BEOLUS VIND AB SER. B
87.40 SEK−1.19%27.413K0.512.177B SEK4.0121.80 SEK1.72%Dịch vụ Công nghiệp
FGFASADGRUPPEN GROUP AB
55.0 SEK−2.14%266.853K5.772.729B SEK12.804.30 SEK−22.67%3.09%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GGEOGUIDELINE GEO AB
10.4 SEK+1.96%29.706K1.01112.151M SEK11.260.92 SEK+26.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GOSOLGOSOL ENERGY GROUP
2.18 SEK−7.23%154.99KDịch vụ Công nghiệp
HEXIHEXICON AB
0.480 SEK−7.79%1.659M1.96174.443M SEK−0.56 SEK−47.48%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HIFA_BHIFAB GROUP AB SER. B
2.42 SEK−1.63%1410.03147.23M SEK19.380.12 SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
INFREAINFREA AB
13.15 SEK+1.15%36.008K1.79264.235M SEK17.940.73 SEK−67.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
INSTALINSTALCO AB
37.80 SEK+1.45%556.748K1.339.981B SEK16.432.30 SEK+16.07%1.75%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MODEL_BMODELON AB SER. B
10.50 SEK+7.69%7.076K1.73115.673M SEK−5.51 SEK−28.06%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NAVIGO_STAMNAVIGO INVEST AB
5.70 SEK+2.89%32.303K2.04656.552M SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NCC_ANCC AB SER. A
112.0 SEK−0.44%5680.439.928B SEK6.9116.22 SEK+42.89%5.36%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NCC_BNCC AB SER. B
111.6 SEK−0.09%296.829K0.349.928B SEK6.8816.22 SEK+42.89%5.38%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NETELNETEL HOLDING AB
14.15 SEK+3.66%324.723K1.41686.443M SEK12.391.14 SEK−35.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NOLONORTHERN OCEAN LTD.
11.24 NOK−4.42%6.765K0.272.014B SEK−4.70 SEK−1643.03%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NORBTONORBIT ASA
53.4 NOK+1.52%8702.383.2B SEK17.403.14 SEK+127.42%1.26%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NORB_BNORDISK BERGTEKNIK AB SER. B
16.46 SEK+3.39%46.156K0.59942.135M SEK10.381.59 SEK−15.18%6.08%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
NORVANORVA24 GROUP AB
22.65 SEK+3.42%75.039K0.444.138B SEK23.560.96 SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ODLOODFJELL DRILLING LTD
33.70 NOK−1.03%2000.087.765B SEK3.3910.18 SEK+356.42%3.82%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
OTLOODFJELL TECHNOLOGY LTD
48.80 NOK+2.74%8.1K2.751.877B SEK6.158.12 SEK+67.24%5.11%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PEAB_BPEAB AB SER. B
51.35 SEK−0.10%464.629K1.1415.146B SEK6.328.12 SEK−0.34%7.79%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
PENG_BPROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB SER. B
8.84 SEK+1.14%3.946K3.76217.072M SEK−0.15 SEK−123.09%4.52%Dịch vụ Công nghiệp
PRSOPROSAFE
62.0 NOK+5.98%2.126K2.511.032B SEK−68.06 SEK−106.28%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
QAIRQLEANAIR AB
30.65 SEK−0.33%4.625K0.17455.434M SEK24.071.27 SEK−51.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RECY.BRECYCTEC B
0.800 SEK−9.71%76.605K4.0010.463M SEK−1.58 SEK+50.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SDRLOSEADRILL LIMITED
437.5 NOK−2.78%2072.9533.544B SEK5.3084.57 SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SHLFOSHELF DRILLING LTD.
27.00 NOK−0.55%6.825K2.525.515B SEK100.300.28 SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SUBCOSUBSEA 7 S.A.
144.00 NOK−1.44%560.2040.884B SEK68.282.16 SEK+135.26%0.69%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SWEC_ASWECO AB SER. A
128.5 SEK−1.15%1.371K1.5345.872B SEK26.384.87 SEK+8.70%2.10%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SWEC_BSWECO AB SER. B
128.3 SEK−0.54%187.728K0.8745.872B SEK26.344.87 SEK+8.70%2.10%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
TALKTALKPOOL AG
4.90 SEK+2.08%5.851K0.2419.756M SEK1.593.09 SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VESTUMVESTUM AB
6.075 SEK−8.92%879.849K0.552.283B SEK37.500.16 SEK−38.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
WBGR_BWASTBYGG GRUPPEN AB SER. B
36.5 SEK+0.83%1.799K1.431.18B SEK−4.48 SEK−742.60%4.52%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi