Hỗn hợp

Các công ty Thụy Điển tham gia một lĩnh vực: hỗn hợp

Những Các công ty Thụy Điển sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hỗn hợp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như CREADES AB A, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như CREADES AB A và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
CRED_ACREADES AB A
8.879 B SEK68.45 SEK+4.66%160.523 K0.79387.160.18 SEK2.14%
EASTEASTNINE AB
3.783 B SEK170.0 SEK−0.47%3.549 K0.52−37.40 SEK−172.44%1.99%
Sức mua mạnh
SSBFBO.BSBF BOSTAD B
795.533 M SEK645 SEK+2.38%5755.630.00%
SSBFBO.ASBF BOSTAD A
525.304 M SEK416 SEK0.00%00.000.00%
SSKOG.ASKOGSFOND BALTIKUM A
434.536 M SEK1600 SEK+3.23%721.260.00%
TRAN.BTRANSFERATOR AB SER. B
362.148 M SEK3.98 SEK−0.50%22.481 K0.956.00%
TRAN.ATRANSFERATOR AB SER. A
362.148 M SEK3.68 SEK+2.51%3.954 K0.196.69%
PPMDSPMD DEVICE SOLUTIONS AB
170.958 M SEK8.25 SEK+0.61%11.573 K0.570.00%
NNHCBHFFSDBBALTIC HORIZON FUND SDR
TF
3.34 SEK+1.21%12.364 K6.17