Hỗn hợp (Khu vực)

3
Cổ phiếu
15.535B
Giá trị vốn hóa thị trường
273.512K
Khối lượng
+7.79%
Thay đổi
+21.81%
Hiệu suất Tháng
−16.88%
Hiệu suất Năm
+22.71%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CRED_ACREADES AB A
99.65SEK9.15%8.35SEK
Sức mua mạnh
338.866K33.768M12.395BSEK−29.08SEK
EASTEASTNINE AB
129.0SEK2.54%3.2SEK
Mua
17.449K2.251M2.786BSEK1.7273.40SEK23
SKOG.ASKOGSFOND BALTIKUM A1280SEK1.59%20SEK
Sức mua mạnh
5469.12K353.236MSEK12.57100.25SEK