Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

189
Cổ phiếu
770.210B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.067M
Khối lượng
+0.54%
Thay đổi
+13.14%
Hiệu suất Tháng
+0.37%
Hiệu suất Năm
+1.77%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
24724SEVENOFFICE
9.94 SEK+3.11%16.668K0.93655.161M SEK−2.50 SEK+0.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ACASTACAST AB
9.08 SEK+2.14%104.218K1.241.61B SEK−0.75 SEK+43.32%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ACROUDACROUD AB
1.745 SEK−0.29%17.944K0.16301.208M SEK−3.58 SEK−3068.96%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ADTRADTRACTION GROUP AB
41.2 SEK−3.74%7160.27Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ADVBOXADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB
0.211 SEK0.00%9280.003.18M SEK−0.93 SEK+62.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ADVEADVENICA AB
8.74 SEK0.00%9.653K0.35384.437M SEK5141.180.00 SEK−98.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ADVTADVERTY
5.96 SEK−0.33%18.338K0.45190.234M SEK−0.50 SEK+41.32%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AIXIA.BAIXIA B
73.0 SEK+1.39%1.173K0.90113.472M SEK−1.58 SEK−225.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALBERTEEDUCATION ALBERT AB
6.64 SEK−0.30%26.331K1.97167.359M SEK−3.81 SEK+24.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AMIDOAMIDO
2.25 SEK−2.60%17.071K2.5562.079M SEK−0.53 SEK−82.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ANOD_BADDNODE GROUP AB SER. B
74.60 SEK−1.45%449.48K1.5710.184B SEK36.102.07 SEK−23.03%1.32%Dịch vụ Công nghệ
Mua
APTRAPPSPOTR AB
0.700 SEK−0.28%122.846K0.556.091M SEK−10.76 SEK+4.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ARCAARCARIO AB
0.0109 SEK+4.81%29.368M3.3091.196M SEK−0.01 SEK+35.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ARROARRIBATEC GROUP ASA
4.08 NOK−20.78%30.00282.577M SEK−0.79 SEK+44.55%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ASAIARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB
0.550 SEK−8.03%130.545K0.8261.253M SEK−1.49 SEK+65.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ATEAOATEA
123.0 NOK−0.65%500.1113.239B SEK16.147.80 SEK+0.41%5.14%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AUTOOOAUTOSTORE HOLDINGS LTD.
15.905 NOK−1.55%1030.0259.942B SEK−0.17 SEK−179.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
B3B3 CONSULTING GROUP AB
85.5 SEK−0.23%20.92K0.75760.141M SEK8.879.63 SEK−13.52%9.33%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BEYONDBEYOND FRAMES
22.2 SEK+0.91%2.682K0.25377.514M SEK−0.77 SEK+38.20%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BFGBYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB
27.35 SEK−1.44%24.767K1.236.068B SEK79.300.34 SEK+49.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BIMBIMOBJECT AB
2.93 SEK+2.09%170.103K0.87402.508M SEK−0.17 SEK+60.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BINEROBINERO GROUP AB
2.06 SEK0.00%7460.6271.476M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
BOGIOBOGIO TECHNOLOGIES
0.560 SEK+42.86%14.863K0.823.754M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
BOMILLBOMILL AB
0.696 SEK−0.29%25.744K0.3064.955M SEK−0.35 SEK+38.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BOUVOBOUVET ASA
60.0 NOK+0.50%7590.295.73B SEK18.993.24 SEK+8.04%5.26%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BRILLBRILLIANT FUTURE AB
5.18 SEK−3.36%23.608K6.7073.93M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
BRIXBRIOX
2.48 SEK+4.20%6.37K0.28136.337M SEK−0.41 SEK+6.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BUSERBAMBUSER AB
1.000 SEK−4.86%652.21K3.96221.797M SEK−0.83 SEK+27.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CAGCAG GROUP AB
97.0 SEK0.00%4.99K1.00695.257M SEK13.187.36 SEK+46.17%3.71%Dịch vụ Công nghệ
CARAOCARASENT ASA
10.46 NOK+0.38%2.5K0.28806.746M SEK−0.62 SEK−437.38%17.69%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CDMILCODEMILL AB
5.50 SEK0.00%8020.0774.919M SEK−0.46 SEK+67.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CFISHCRUNCHFISH AB
4.430 SEK+10.06%305.086K1.71159.579M SEK−0.96 SEK−1.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CHECKCHECKIN.COM GROUP AB
40.0 SEK+1.27%9.304K0.851.157B SEK865.800.05 SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
COMINTCOMINTELLI
2.26 SEK+2.73%1000.1019.686M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
COMPDMCOMPODIUM INTERNATIONAL AB
3.48 SEK+5.45%6.233K0.9334.072M SEK−2.35 SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
CONTXOCONTEXTVISION AB
7.56 NOK+0.53%5K1.04568.34M SEK16.240.48 SEK+125.64%4.05%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CRAYNOCRAYON GROUP HOLDING ASA
85.65 NOK+3.25%5.311K0.627.382B SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CSCOINSHARES INTERNATIONAL LTD
37.70 SEK−3.21%45.685K1.642.635B SEK0.4192.69 SEK−61.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DEVP_BDEVPORT AB SER. B
34.3 SEK+3.94%12.613K0.97324.636M SEK9.403.65 SEK+22.37%3.03%Dịch vụ Công nghệ
DIAHDIADROM HOLDING AB
12.20 SEK−1.61%5760.4390.292M SEK9.711.26 SEK−13.29%10.48%Dịch vụ Công nghệ
DISTDISTIT AB
4.62 SEK−0.22%14.11K0.12130.015M SEK−8.11 SEK−841.01%43.20%Dịch vụ Công nghệ
DIVIO_BDIVIO TECHNOLOGIES AB SER. B
0.2050 SEK+2.76%211.993K2.1437.145M SEK−0.07 SEK+35.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DLABDLABORATORY SWEDEN AB
1.605 SEK−2.73%27.99K0.6227.959M SEK−0.61 SEK+23.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EDYOUEDYOUTEC
1.275 SEK−1.92%284.7K42.766M SEK−1.86 SEK+3.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EFFHEFFNETPLATTFORMEN HOLDING AB
5.90 SEK+5.73%4020.13Dịch vụ Công nghệ
EG7ENAD GLOBAL 7 AB
18.34 SEK+2.92%331.677K1.261.579B SEK13.541.35 SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
EMBRAC_BEMBRACER GROUP AB SER. B
23.505 SEK+2.00%6.566M0.7930.868B SEK7.053.33 SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ENEAENEA AB
55.4 SEK+0.73%9.021K0.341.185B SEK−25.45 SEK−511.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ENERSENERSIZE OYJ
0.0092 SEK−1.08%3.087M0.4014.026M SEK−0.03 SEK+60.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EOIDEYEONID GROUP
1.840 SEK+2.22%5.256K0.2251.138M SEK−1.07 SEK+93.17%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EVERYEVERYSPORT
16.0 SEK+1.27%7.488K3.1098.852M SEK−1.66 SEK+72.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EVOEVOLUTION AB
1094.8 SEK+0.68%681.34K1.22234.449B SEK20.7152.86 SEK+40.09%2.09%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EXALTEXALT
0.416 SEK−11.49%900.0025.402M SEK−0.30 SEK−5469.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EXSEXSITEC HOLDING AB
148.0 SEK+0.34%6.802K0.301.901B SEK36.274.08 SEK1.19%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FGGFUTURE GAMING GROUP
6.34 SEK+10.84%2750.07194.312M SEK5.431.17 SEK+65.85%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FLOWSFLOWSCAPE TECHNOLOGY AB
3.36 SEK+1.82%3.642K0.1664.651M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
FNOXFORTNOX AB
56.40 SEK+1.15%1.665M1.7133.999B SEK72.660.78 SEK+50.69%0.22%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
FOUTFASTOUT INT
0.0900 SEK−9.09%36K0.3021.495M SEK−0.00 SEK−152.94%Dịch vụ Công nghệ
FPIPFORMPIPE SOFTWARE AB
24.9 SEK0.00%3.202K0.141.35B SEK57.730.43 SEK+57.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FRACTLFRACTAL GAMING GROUP AB
36.7 SEK−0.81%17.874K0.341.077B SEK11.943.07 SEK+1468.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FRAGFRAGBITE GROUP AB
1.726 SEK+2.25%54.722K0.36183.19M SEK−1.09 SEK−6.62%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FRAM_BFRAM SKANDINAVIEN AB SER. B
30.6 SEK−1.29%6260.62110.621M SEK−4.30 SEK−254.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FREETRFREETRAILER
25.3 DKK−2.69%4.742K0.63381.064M SEK43.820.90 SEK−40.09%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FSPORTFSPORT AB
0.1845 SEK+1.10%6.192K0.048.615M SEK−0.80 SEK+51.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FXIFX INTERNATIONAL
0.450 SEK−2.17%20.713K0.2626.208M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
G5ENG5 ENTERTAINMENT AB
151.7 SEK+0.33%17.143K0.861.238B SEK7.5320.14 SEK+126.11%5.29%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
GAMECGAME CHEST GROUP
0.532 SEK−5.00%8.064K0.1618.864M SEK−0.17 SEK+53.75%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GATEJUMPGATE
0.1660 SEK+1.22%110.032K0.3377.504M SEK−0.14 SEK+22.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GBKGOODBYE KANSAS GROUP AB
0.3505 SEK−2.23%1.75M3.084.672M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
GCORGAMING CORPS AB
1.440 SEK+2.13%35.178K0.7081.995M SEK−0.34 SEK+32.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GTGGOLD TOWN GAMES
0.331 SEK−1.78%43.01K0.3219.75M SEK−0.33 SEK−1568.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GTG.BTGOLD TOWN GAMES BT
0.330 SEK−14.95%9.328K19.75M SEKDịch vụ Công nghệ
HILB_BHILBERT GROUP AB SER. B
4.98 SEK+0.40%23.291K0.38256.778M SEK−0.86 SEK−163.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HMSHMS NETWORKS AB
429.6 SEK−2.63%52.659K1.3320.587B SEK32.8613.07 SEK+37.97%0.91%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
HOODINHOODIN
0.740 SEK+8.03%4.065K0.6320.367M SEK−0.32 SEK−1.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HOYLUHOYLU AB
2.12 SEK+7.07%70.0097.435M SEK−4.30 SEK+36.73%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HUBSHUBBSTER GROUP
0.900 SEK−4.26%5.444K0.2823.381M SEK−0.61 SEK+42.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IAR_BI.A.R SYSTEMS GROUP AB SER. B
113.2 SEK−1.57%2.191K0.401.571B SEK37.852.99 SEK1.30%Dịch vụ Công nghệ
IMINTIMINT IMAGE INTELLIGENCE
6.04 SEK+3.07%17.365K0.7953.663M SEK11.800.51 SEK−77.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
INFRAINFRACOM
33.0 SEK−0.60%3.847K0.531.127B SEK16.112.05 SEK+24.28%1.66%Dịch vụ Công nghệ
ISIMAGE SYSTEMS AB
0.960 SEK+5.49%52.712K0.6881.179M SEK−0.01 SEK−119.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
JSSECJS SECURITY
0.1380 SEK−7.38%159.821K1.116.054M SEK−0.31 SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
KAMBIKAMBI GROUP PLC
155.7 SEK+1.30%92.466K0.934.795B SEK18.608.37 SEK−4.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
KILIKILIARO AB
0.349 SEK+2.65%37.002K0.439.963M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
KLIMATKLIMATOR AB
1.375 SEK+1.10%3K0.0539.202M SEK−1.29 SEK+30.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KOLLKOLLECT ON DEMAND HOLDING AB
1.785 SEK0.00%1000.0317.014M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
KVIXKVIX
1.21 SEK0.00%00.0010.544M SEK−0.14 SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
LADYLULL LUCKY GAMES AB
0.540 SEK−9.40%86.405K0.2980.517M SEK−0.50 SEK+28.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LIMELIME TECHNOLOGIES AB
287.5 SEK−1.88%4.452K1.453.892B SEK48.865.88 SEK+22.62%0.96%Dịch vụ Công nghệ
Mua
LITILITIUM AB
8.16 SEK+3.29%4.394K0.21131.031M SEK−0.36 SEK+52.37%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LOYALLOYAL SOLUTIONS A/S
7.40 SEK0.00%2200.2170.3M SEK−2.71 SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
M8GMGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
10.00 SEK−0.99%140.275K0.611.608B SEK13.000.77 SEK−29.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MAGIMAG INTERACTIVE AB
13.26 SEK−1.04%12.026K0.18355.028M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
MAVMAVSHACK AB
0.3295 SEK+8.39%168.621K1.556.525M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
MAXENT_BMAXIMUM ENTERTAINMENT AB SER. B
4.475 SEK+11.88%58.705K1.69204.441M SEK−3.99 SEK−2584.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
MEDHLPMEDHELP CARE AB
3.40 SEK−3.95%4.204K0.18Dịch vụ Công nghệ
Bán
MESTROMESTRO AB
10.40 SEK+0.48%9.821K0.79Dịch vụ Công nghệ
MNDRKMINDARK
2.79 SEK0.00%14.177K0.5287.954M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
MOBAM.O.B.A. NETWORK AB
12.60 SEK−3.08%6880.11291.016M SEK−0.28 SEK−126.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MOVMOVE ABOUT GROUP AB
0.0380 SEK−12.64%1.503M0.234.301M SEK−1.47 SEK+48.84%0.00%Dịch vụ Công nghệ