Vận chuyển (Khu vực)

36
Cổ phiếu
305.824B
Giá trị vốn hóa thị trường
58.145K
Khối lượng
−0.45%
Thay đổi
−0.14%
Hiệu suất Tháng
+45.15%
Hiệu suất Năm
+40.52%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2020O2020 BULKERS LTD.
119.3 NOK−0.75%3.086K2.912.645B SEK5.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AGASOAVANCE GAS HOLDING LTD.
154.6 NOK+1.71%6.329K0.7611.469B SEK8.3518.97 SEK+148.98%11.85%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BELCOOBELSHIPS ASA
18.70 NOK+0.97%250.054.609B SEK5.663.39 SEK−46.11%14.97%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BWLPGOBW LPG LIMITED
158.4 NOK+4.01%12.087K2.0319.687B SEK17.52%Vận chuyển
Mua
CCOR_BCONCORDIA MARITIME AB SER. B
6.26 SEK−1.88%37.635K0.88304.516M SEK0.00%Vận chuyển
EIOFOEIDESVIK OFFSHORE ASA
14.02 NOK−1.96%5K3.241.01B SEK1.4010.23 SEK+192.54%0.00%Vận chuyển
EWINDOEDDA WIND ASA
24.40 NOK−0.41%7371.282.718B SEK189.440.13 SEK−61.67%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
FLNGOFLEX LNG LTD
309.8 NOK−8.34%610.1816.189B SEK10.9528.97 SEK−35.81%10.16%Vận chuyển
Theo dõi
FROOFRONTLINE PLC
214.00 NOK−5.12%13.406K17.3749.065B SEK12.13%Vận chuyển
Mua
GCCOGRAM CAR CARRIERS ASA
199.8 NOK−2.30%1.3K1.025.715B SEK8.6923.56 SEK5.11%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GOGLOGOLDEN OCEAN GROUP LIMITED
98.78 NOK+2.24%2.65K0.9319.244B SEK15.036.73 SEK−79.72%8.09%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GOTL_AREDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND SER. A
1800 SEK−3.74%20.294.514B SEK0.46%Vận chuyển
GOTL_BREDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND SER. B
1820 SEK0.00%140.164.514B SEK0.45%Vận chuyển
HAFNIOHAFNIA LIMITED
66.30 NOK−0.45%17.185K1.6232.719B SEK3.6418.65 SEK+85.14%18.05%Vận chuyển
Sức mua mạnh
HSHIPOHIMALAYA SHIPPING LTD
63.0 NOK+1.61%1.38K0.522.475B SEK0.00%Vận chuyển
Mua
JETPAKJETPAK TOP HOLDING AB
92.0 SEK+2.22%4.994K0.131.097B SEK31.092.96 SEK−59.33%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
JINOJINHUI SHIPPING AND TRANSPORTATION LTD
5.95 NOK−5.56%3600.37640.719M SEK12.25%Vận chuyển
KCCOKLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA
76.2 NOK+0.26%9181.334.539B SEK4.7816.06 SEK+101.86%16.89%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MBBABMOVEBYBIKE
0.698 SEK0.00%3.126K0.2011.453M SEK−1.10 SEK−0.48%0.00%Vận chuyển
MPCCOMPC CONTAINER SHIPS ASA
13.820 NOK−1.18%5.27K0.056B SEK1.509.43 SEK−3.75%43.60%Vận chuyển
Theo dõi
NASONORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
9.808 NOK−0.39%1000.019.354B SEK8.971.12 SEK+18.24%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
NORSEONORSE ATLANTIC ASA
12.00 NOK−1.64%4600.12855.267M SEK0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ODFOODFJELL SE A
114.0 NOK−1.30%4620.877.851B SEK4.2927.23 SEK+106.28%11.28%Vận chuyển
Sức mua mạnh
OETOOKEANIS ECO TANKERS CORP
260.0 NOK−1.89%29.915K4.868.161B SEK4.7155.70 SEK+1044.16%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SASSAS AB
0.0338 SEK−7.14%52.949M1.96264.484M SEK−0.69 SEK+23.55%0.00%Vận chuyển
Bán Mạnh
SASNOOSAS AB
0.0382 NOK−2.55%24.5K0.05264.484M SEK−0.69 SEK+22.82%0.00%Vận chuyển
Bán Mạnh
SIOFFOSIEM OFFSHORE INC.
24.00 NOK−6.25%1K0.165.5B SEK0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SLP_BSWEDISH LOGISTIC PROPERTY AB SER. B
27.85 SEK−7.17%275.479K4.556.177B SEK16.601.68 SEK−51.43%0.00%Vận chuyển
Mua
SNIOSTOLT-NIELSEN LTD.
318.5 NOK−1.39%2191.2516.403B SEK5.6558.16 SEK+48.31%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SOFFOSOLSTAD OFFSHORE ASA
28.10 NOK+3.61%1.9K1.142.181B SEK3.647.78 SEK0.00%Vận chuyển
Mua
SSGOSELF STORAGE GROUP ASA
40.0 NOK+68.78%1500.103.621B SEK0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TRAIN_BTRAIN ALLIANCE SWEDEN AB SER. B
23.7 SEK−3.27%38.382K2.801.939B SEK18.981.25 SEK−47.58%0.00%Vận chuyển
URBITURB-IT AB
0.0078 SEK0.00%2.472M0.1017.181M SEK−0.22 SEK+73.46%0.00%Vận chuyển
VSSAB_BVIKING SUPPLY SHIPS AB SER. B
89.5 SEK+2.64%5.473K1.701.123B SEK−1.70 SEK−0.36%0.00%Vận chuyển
WAWIOWALLENIUS WILHELMSEN ASA
98.70 NOK+1.23%5350.1838.619B SEK4.2323.92 SEK+89.98%6.43%Vận chuyển
Sức mua mạnh
WWIOWILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A
328.0 NOK−0.76%1000.1214.328B SEK2.26148.55 SEK+308.61%2.71%Vận chuyển
Sức mua mạnh