Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Electronics/Appliances

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Electronics/Appliances. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1558ZENG HSING INDUSTRIAL CO
102.0 TWD−0.49%80.667K1.076.787B TWD29.853.42 TWD−54.81%5.39%Khách hàng Lâu năm
1604SAMPO CORP
28.85 TWD−0.17%194.911K0.5010.526B TWD15.341.88 TWD+3.26%5.20%Khách hàng Lâu năm
1614SANYO ELECTRIC CO(TAIWAN)
38.00 TWD−0.13%27.578K0.419.839B TWD31.101.22 TWD−1.11%2.61%Khách hàng Lâu năm
1626AIRMATE CAYMAN INTL CO
16.55 TWD−0.60%131.575K0.852.513B TWD−0.85 TWD−129.57%2.88%Khách hàng Lâu năm
2371TATUNG CO LTD
46.75 TWD+2.97%49.284M2.00109.164B TWD57.300.82 TWD−83.38%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
2374ABILITY ENTERPRISE CO LTD
25.55 TWD−0.97%1.278M0.717.347B TWD39.090.65 TWD+10.54%1.76%Khách hàng Lâu năm
2430TSANN KUEN ENTERPRISE CO
38.60 TWD−0.26%96.578K1.024.508B TWD15.362.51 TWD−56.77%10.36%Khách hàng Lâu năm
2477MEILOON INDUSTRIAL CO
20.50 TWD−1.44%204.666K1.083.251B TWD−0.01 TWD−100.61%16.10%Khách hàng Lâu năm
2488HANPIN ELECTRONIC
42.50 TWD+2.41%1.468M3.593.4B TWD5.88%Khách hàng Lâu năm
2489AMTRAN TECHNOLOGY
15.75 TWD−4.26%18.488M0.9911.657B TWD−0.10 TWD+97.42%3.42%Khách hàng Lâu năm
3067PHONIC CORPORATION
32.65 TWD−1.06%6.2K0.67653M TWD34.320.95 TWD−80.47%0.00%Khách hàng Lâu năm
3191YJN CO LTD
23.80 TWD−5.56%422.608K7.131.038B TWD−1.21 TWD−218.03%0.00%Khách hàng Lâu năm
3206KINGSTATE ELECTRONICS CORP
48.60 TWD+1.89%618.655K1.492.863B TWD10.314.72 TWD+36.26%4.53%Khách hàng Lâu năm
3595ALLIANCE MATERIAL CO. LTD.
36.70 TWD−1.87%59.154K2.35999.131M TWD−0.27 TWD−111.38%1.64%Khách hàng Lâu năm
3666OPTIVISION TECHNOLOGY INC
25.00 TWD−0.79%87.994K0.511.468B TWD−5.72 TWD−29.55%0.00%Khách hàng Lâu năm
3678USHINE PHOTONICS CORPORATION
58.7 TWD−0.51%41.382K0.571.52B TWD14.424.07 TWD+533.06%4.26%Khách hàng Lâu năm
4609AIRLUX ELECTRICAL CO
6.41 TWD+0.79%54.016K1.97307.339M TWD−0.87 TWD−307.73%0.00%Khách hàng Lâu năm
4760AMPLE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD
70.3 TWD0.00%41.741K0.832.116B TWD21.173.32 TWD−19.02%3.13%Khách hàng Lâu năm
4930STAR COMGISTIC CAPITAL CO. LTD.
33.65 TWD+0.15%126.613K0.572.692B TWD9.973.38 TWD−9.10%5.94%Khách hàng Lâu năm
5263BROGENT TECHNOLOGIES INC
131.0 TWD+9.17%2.16M9.038.493B TWD−3.25 TWD−1911.88%1.11%Khách hàng Lâu năm
5283HERAN CO LTD
116.0 TWD+0.43%131.827K1.588.468B TWD14.348.09 TWD−20.86%6.90%Khách hàng Lâu năm
6128GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO
34.30 TWD−0.29%182.008K1.714.376B TWD9.763.51 TWD−30.62%6.41%Khách hàng Lâu năm
6201YA HORNG ELECTRONI
61.3 TWD−2.23%138.35K0.625.468B TWD13.924.40 TWD+29.61%4.89%Khách hàng Lâu năm
6225AIPTEK INTERNATIONAL INC
16.00 TWD+0.63%52.519K1.35444.8M TWD−0.03 TWD+77.88%0.00%Khách hàng Lâu năm
6275YEN SUN TECHNOLOGY CORP
49.55 TWD+1.23%5.95M1.773.704B TWD23.692.09 TWD−22.14%4.25%Khách hàng Lâu năm
6294TEKOM TECHNOLOGIES INC
112.5 TWD+0.45%36.727K0.922.764B TWD11.819.52 TWD+3.57%7.82%Khách hàng Lâu năm
6512GOMAX ELECTRONICS INC
21.70 TWD−0.46%24.901K1.18542.5M TWD−0.98 TWD−209.19%0.52%Khách hàng Lâu năm
6673INNOVISION FLEXTECH CORPORATION
11.50 TWD+2.22%603.08K2.67303.043M TWD−1.65 TWD−240.88%0.00%Khách hàng Lâu năm
6743AMPACS CORPORATION
49.8 TWD−0.99%203.621K0.927.447B TWD−0.17 TWD−174.28%1.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
7642CHAMP-RAY INDUSTRIAL CO LTD
80.0 TWD0.00%1.05K0.14Khách hàng Lâu năm
9911TAIWAN SAKURA
73.0 TWD−0.68%199.903K0.7115.973B TWD16.184.51 TWD−5.40%5.07%Khách hàng Lâu năm