Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Đài Loan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
438.581B-0.63%5.396M336
1401.842B-0.01%4.229M38
1858.218B-0.20%6.421M8134
1398.047B-0.28%2.017M756
236.522B1.16%684.146K967
577.117B-0.20%1.230M463
32700.405B-1.19%15.142M9709
908.277B3.20%6.056M23
6811.373B0.00%12.087M1278
46.514B-0.84%727.483K28
944.401B-0.71%699.332K5140
445.427B-0.41%4.845M245
5.274B-0.24%22.085K1208
1666.132B-0.59%26.561M551
3733.756B0.67%14.601M8181
2371.001B-0.16%2.378M9291
844.001B-3.42%1.003M722
533.699B-0.76%535.821K491
2396.686B-2.85%74.486M631
123.727B2.03%517.551K413
Tải thêm