Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Đài Loan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
363.742B5.832.24%5.685M345
1440.279B4.110.34%6.448M37
1565.128B4.001.80%1.665M8113
987.162B4.501.07%704.767K752
241.161B2.400.61%414.510K969
640.449B5.751.62%1.173M470
23309.935B4.402.84%18.245M9682
793.551B4.580.13%1.782M34
6265.294B5.030.82%11.712M12101
34.701B1.491.12%269.003K27
1165.919B1.182.25%3.419M5153
463.625B6.031.25%2.135M250
15.400B6.040.11%15.921K1238
1301.165B7.582.21%11.931M561
3083.505B7.091.04%2.496M8175
2454.520B3.742.64%4.026M9320
973.657B3.210.48%1.501M728
448.317B3.930.87%703.098K488
1422.701B15.551.15%27.061M532
115.212B2.510.30%309.162K417
Tải thêm