Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Đài Loan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại489.013B TWD4.03%−0.18%5.055M347
Truyền thông1.541T TWD3.89%−0.42%4.268M37
Khách hàng Lâu năm1.619T TWD3.09%+0.30%5.055M8115
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.087T TWD4.92%+0.15%710.821K756
Dịch vụ Khách hàng304.318B TWD2.09%−0.40%337.512K769
Dịch vụ Phân phối1.217T TWD2.96%+0.67%1.427M474
Công nghệ Điện tử33.902T TWD3.23%+0.87%20.116M9704
Năng lượng Mỏ786.826B TWD1.34%−0.12%1.63M34
Tài chính7.413T TWD2.12%+0.50%14.276M13102
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe36.215B TWD1.71%+0.23%177.187K29
Công nghệ Sức khỏe1.268T TWD1.18%−0.03%1.031M5167
Dịch vụ Công nghiệp507.773B TWD4.12%+0.44%1.627M254
Hỗn hợp15.415B TWD0.00%+0.15%506.253K1239
Khoáng sản phi năng lượng1.475T TWD3.49%+0.07%9.429M564
Công nghiệp Chế biến3.334T TWD3.39%−0.09%2.575M8175
Sản xuất Chế tạo3.168T TWD3.20%+0.52%4.69M9313
Bán Lẻ1.058T TWD3.64%+0.16%2.604M929
Dịch vụ Công nghệ830.918B TWD3.02%+0.84%1.536M497
Vận chuyển1.42T TWD18.36%+0.95%29.208M535
Công ty dịch vụ công cộng161.973B TWD1.83%−0.08%1.25M418