Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Engineering & Construction

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Engineering & Construction. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1535CHINA ECOTEK
59.3 TWD−0.34%88.216K0.397.4B TWD16.003.71 TWD−14.47%5.02%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
2013CHINA STEEL STRUCTURE CO
52.6 TWD+0.00%27.099K0.6110.46B TWD22.332.36 TWD−16.45%3.25%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
2404UNITED INTEGRATION SERVICES CO LTD
288.0 TWD+1.05%948.409K1.1553.936B TWD11.6924.64 TWD+23.99%5.30%Dịch vụ Công nghiệp
2506PACIFIC CONSTRUCTION
10.20 TWD−1.45%1.011M0.733.796B TWD−0.40 TWD−120.67%2.86%Dịch vụ Công nghiệp
2509CHAINQUI CONSTRUCTION DEVELOPMENT
18.05 TWD+0.00%113.49K0.764.019B TWD−0.99 TWD−90.69%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2514LONG BON INTERNATIONAL CO. LTD.
15.55 TWD0.00%531.557K0.935.587B TWD11.431.36 TWD+55.18%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2515BES ENGINEERING
12.35 TWD−0.80%15.021M0.8119.366B TWD28.800.43 TWD−77.81%4.16%Dịch vụ Công nghiệp
2516NEW ASIA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
12.95 TWD+2.78%3.894M2.242.828B TWD−1.12 TWD+14.21%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2535DA-CIN CONSTRUCTION CO
49.90 TWD+0.91%272.414K0.5412.588B TWD10.344.83 TWD+8.46%15.32%Dịch vụ Công nghiệp
2538KEE TAI PROPERTIES
15.75 TWD+0.32%454.847K0.776.906B TWD14.891.06 TWD+52.55%3.17%Dịch vụ Công nghiệp
2543HWANG CHANG GENERAL CONTRACTOR CO
34.60 TWD−9.78%28.54M4.118.288B TWD25.811.34 TWD−39.16%0.86%Dịch vụ Công nghiệp
2546KEDGE CONSTRUCTION CO
84.0 TWD−0.47%129.328K0.899.935B TWD8.819.54 TWD+55.20%4.87%Dịch vụ Công nghiệp
2597RUENTEX ENGINEERING & CONST. CO.
121.5 TWD−0.41%87.117K0.8422.471B TWD12.819.48 TWD−15.43%8.23%Dịch vụ Công nghiệp
2611TZE SHIN INTERNATIONAL CO LTD
17.50 TWD0.00%2.657M1.563.185B TWD11.781.49 TWD5.40%Dịch vụ Công nghiệp
3052APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP
12.70 TWD+0.79%1.105M1.012.52B TWD12.001.06 TWD+23.52%3.11%Dịch vụ Công nghiệp
3402WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED
99.2 TWD+9.98%3.475M2.236.295B TWD19.435.10 TWD+4.70%4.77%Dịch vụ Công nghiệp
3703CONTINENTAL HLDGS CORP
27.05 TWD+0.00%650.244K0.8222.268B TWD14.781.83 TWD−56.68%9.24%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
4416SHANYUAN CO. LTD.
96.8 TWD+0.31%2.01K0.235.532B TWD−1.46 TWD+72.30%2.09%Dịch vụ Công nghiệp
4550CHANG JIA M&E ENGINEERING CORP
36.65 TWD+0.96%100.55K0.431.375B TWD12.103.03 TWD+13.09%5.23%Dịch vụ Công nghiệp
5511TE CHANG CONSTRUCTION
70.3 TWD−0.28%194.766K0.957.941B TWD6.9110.17 TWD+125.29%3.43%Dịch vụ Công nghiệp
5512RICH DEVELOPMENT CO
10.25 TWD+0.99%4.499M1.057.524B TWD43.070.24 TWD−47.75%2.94%Dịch vụ Công nghiệp
5514SUN FON CONSTRUCTION CO
19.75 TWD+0.25%2.646K0.204.126B TWD−0.22 TWD−324.03%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5515CHIEN KUO CONSTRUCTION CO
17.95 TWD−1.37%2.242M1.384.486B TWD14.271.26 TWD+108.06%5.62%Dịch vụ Công nghiệp
5516SUN-SEA CONSTRUCTION
19.95 TWD−0.75%31.103K0.55995.874M TWD−2.42 TWD−182.56%2.28%Dịch vụ Công nghiệp
5521KUNG SING ENGINEERING
13.30 TWD+1.14%6.679M0.636.498B TWD81.750.16 TWD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5533FOUNDING CONSTRUCTION DEVELOPMENT C
23.20 TWD−0.43%457.98K1.366.546B TWD8.162.84 TWD−50.66%5.23%Dịch vụ Công nghiệp
5534CHONG HONG CONSTRUCTION CO
77.4 TWD+0.26%396.786K1.4922.297B TWD16.544.68 TWD−55.14%7.16%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
5548ANCANG COMPANY
40.50 TWD−0.37%317.088K1.84Dịch vụ Công nghiệp
6122KING POLYTECHNIC ENGINEERING
61.6 TWD−1.12%2.793M1.294.351B TWD15.733.92 TWD+140.52%1.49%Dịch vụ Công nghiệp
6139L&K ENGINEERING CO
165.5 TWD−1.49%4.612M0.5538.023B TWD18.139.13 TWD+142.10%2.11%Dịch vụ Công nghiệp
6691YANKEY ENGINEERING CO LTD
348.5 TWD+0.72%452.926K1.2029.927B TWD17.9019.46 TWD+6.56%4.35%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
6692ACMEPOINT ENERGY SERVICES CO LTD
31.20 TWD−0.64%176.744K0.361.402B TWD2.84%Dịch vụ Công nghiệp
6750TECH-TOP ENGINEERING CO LTD
21.80 TWD+6.34%226.958K2.86674.102M TWD13.281.64 TWD−59.58%2.46%Dịch vụ Công nghiệp
6806SHINFOX ENERGY CO LTD
123.5 TWD−1.98%5.957M0.8526.803B TWD73.941.67 TWD+5.95%0.40%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
6903JIU HAN SYSTEM TECHNOLOGY CO LTD
182.5 TWD+1.67%219.812K0.6510.666B TWD6.42%Dịch vụ Công nghiệp
6971HUI MIN ENVIRONMENTAL TECH CORP
49.80 TWD+0.20%5000.04Dịch vụ Công nghiệp
7507ENRESTEC INC
49.60 TWD+2.06%69.414K1.454.982B TWD50.470.98 TWD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
7583INTERNATIONAL OCEAN VESSEL TECHNICA
85.0 TWD0.00%2010.04Dịch vụ Công nghiệp
7703RAYZHER INDUSTRIAL CO LTD
195.0 TWD+7.73%314.85K2.47Dịch vụ Công nghiệp
7715YUH SHAN ENVIR ENG CO LTD
47.10 TWD−2.59%103.25K1.45Dịch vụ Công nghiệp
8926TAIWAN COGENERATION CORP
43.85 TWD+0.11%3.562M1.8332.023B TWD17.602.49 TWD+218.16%1.93%Dịch vụ Công nghiệp
9933CTCI CORP
42.95 TWD−0.69%965.258K0.7334.217B TWD19.722.18 TWD−33.19%4.44%Dịch vụ Công nghiệp
Mua