Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Hotels/Resorts/Cruise lines

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Hotels/Resorts/Cruise lines. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2702HOTEL HOLIDAY GARDEN
19.75 TWD−0.75%90.551K0.883.117B TWD8.902.22 TWD−83.36%0.96%Dịch vụ Khách hàng
2704AMBASSADOR HOTEL
47.50 TWD−0.21%112.095K1.0417.466B TWD10.644.47 TWD+3148.22%1.05%Dịch vụ Khách hàng
2705LEOFOO DEVELOPMENT
16.80 TWD−0.88%364.26K0.723.243B TWD−0.65 TWD−56.13%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2712FAR GLORY HOTEL CO LTD
34.40 TWD−0.15%14.006K0.543.617B TWD57.770.60 TWD+912.76%0.26%Dịch vụ Khách hàng
2718PLEASANT HOTELS INTERNATIONAL LNC
70.7 TWD−1.81%57.252K0.926.305B TWD0.00%Dịch vụ Khách hàng
2722CHATEAU INTERNATIONAL DEVELOPMENT
48.65 TWD−1.72%117.27K0.605.852B TWD51.250.95 TWD−34.77%1.14%Dịch vụ Khách hàng
2724ARCHITECTURAL AESTHETICS GLOBAL DEV
14.45 TWD−1.03%18K0.44435.491M TWD−0.11 TWD+87.16%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2730MIRAMAR HOSPITALITY CO LTD
9.30 TWD−4.91%109.721K3.03363.914M TWD−0.63 TWD−118.28%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2736HOYA RESORT HOTEL GROUP
25.35 TWD−2.50%290.381K0.701.299B TWD244.690.10 TWD−85.93%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2739MY HUMBLE HOUSE HOSPITALITY MGMT CO
48.75 TWD−2.69%577.289K0.554.585B TWD15.123.22 TWD0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
2748FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP
73.0 TWD−2.14%963.554K0.687.891B TWD24.742.95 TWD+90.51%1.70%Dịch vụ Khách hàng
Mua
2750HOTEL ORCHARD PARK CO LTD
19.15 TWD−1.03%2K0.351.161B TWD−0.47 TWD−241.41%2.58%Dịch vụ Khách hàng
3252HAIWAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO
20.60 TWD−0.96%71.652K0.601.044B TWD−0.27 TWD−129.14%2.40%Dịch vụ Khách hàng
5324SHIHLIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
10.95 TWD−1.79%367.043K1.252.524B TWD−0.78 TWD−1.20%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5703THE LANDIS TAIPEI HOTEL CO. LTD.
22.10 TWD−0.45%27.032K0.611.559B TWD106.710.21 TWD0.00%Dịch vụ Khách hàng
5704HOTEL ROYAL CHIHPEN
45.60 TWD−0.65%28.039K0.371.784B TWD18.702.44 TWD−5.39%4.84%Dịch vụ Khách hàng
8077GREEN WORLD HOTELS CO LTD
49.00 TWD0.00%6.031K1.151.075B TWD−1.42 TWD+88.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng